Det har Julie Frengen (27), som er fra Fosen i Trøndelag, gjort for å skaffe seg en deltidsjobb mens hun tar en master i finans ved Høgskolen i Oslo.

- Jeg ønsket en deltidsjobb der jeg også kunne bruke noe av den erfaringen jeg hadde fra tidligere jobber, både som revisor i PwC og som financial controller i selskapet Fronter. Derfor tok jeg kontakt med Experis som er Norges største konsulent- og rekrutteringsselskap med over 500 konsulenter. De har spesialisert seg på å tilby konsulenttjenester og rekruttering innen fagområdene engineering, IT, økonomi og finans, noe som passet godt overens med min egen bakgrunn, forteller hun.

Julie var også opptatt av å få seg en jobb som var fleksibel slik at den kunne tilpasses studiene. Den første stillingen hun fikk via Experis var som konsulent på TINE’s logistikkavdeling.

- Stillingen var ganske fri og jeg kunne bestemme når jeg ville jobbe så lenge jeg leverte innenfor de tidsfristene som gjaldt. Jobben gikk ut på å lage rapporter basert på exceldata, forklarer Julie.

Den neste jobben som Julie fikk via Experis, og som hun har fortsatt, passet nok enda bedre overens med den utdannelsen hun tar:

- Jeg var så heldig at de fant en jobb i Norges Bank Investment Management, bedre kjent som oljefondet. Der begynte jeg i juni og hadde full jobb i sommer. Nå som jeg er fulltidsstudent arbeider jeg i en 30 prosent stilling der. Jobben er på dagtid, men de er også veldig fleksible på hvilke dager jeg skal jobbe slik at arbeidet kan tilpasses studiene. Og ikke minst får jeg mye god erfaring som er fint å få med på CV’en fra denne jobben, og det er nyttig.

Åpner nye muligheter

Jørgen Langmo (29) jobber i DNV GL som prosjektcontroller, en stilling han har fått formidlet via Experis.

- Dette er den andre jobben jeg har via Experis, forteller Jørgen.

- Det er en del forskjeller på å være innleid konsulent og ansatt, men jeg har erfart at man blir inkludert på lik linje som ansatte fra selskapet. Årsaken til at jeg tok kontakt med akkurat Experis var at de har mange spennende norske og internasjonale selskaper som kunder og da åpner det seg mange spennende muligheter for meg som arbeidstaker, sier han.

Han forteller også om mulighetene for å skaffe seg variert erfaring siden Experis har tilgang til flere ulike stillinger i forskjellige selskaper:

- Da lærer man mye om kulturene og styringssettet i hvert enkelt selskap, så på den måten er dette veldig lærerikt. Å få en jobb via Experis åpner også mange dører, for det er jo absolutt sannsynlig at du kan bli fast ansatt i selskapet du er utleid til etter at kontraktsperioden er over. I oppdragene jeg har hatt, har jeg fått mye ansvar og interessante utfordringer. Dette kombinert med variasjon blant de ulike selskapene, gjør det spennende å jobbe for Experis, avslutter han.