Samfunnet vi lever i blir stadig mer automatisert og globalisert. Dette fører til at kravene til jobbsøkere øker. Vi utfører de jobbene vi er gode på her og kjøper resten fra utlandet. Jobber som tidligere ble utført av mennesker, blir nå gjort av maskiner. Sjeføkonom i Pöyry, Roger Bjørnstad, sier det er mer viktig at du går for en høyere utdanning enn nøyaktig hvilken retning du ønsker å bevege deg i.

− Norge vil fortsatt være et høykostnadsland. Det innebærer at vårt konkurranseutsatte næringsliv må være veldig effektivt for å klare å eksportere varene. Da kreves det spisset kompetanse for å få en ekspertise innen utvikling av nye produkter. Vi er ikke som kineserne, som kan produsere en masse billige produkter; vi er nødt til å utvikle nye markeder og nye produkter. Vi vil trenge for eksempel ingeniører, teknologer, geologer og andre retninger innen naturvitenskapelige fag.

Der man før ansatte hjelpepleiere, velger arbeidsgiverne nå i større grad sykepleiere. Det er i det hele tatt en generell utdanningsmessig oppgradering av arbeidsstokken.

Behov i omsorgssektoren

De mest etterspurte utdanningene er ikke nødvendigvis de tryggeste. Det vil være behov for mange sykepleiere i årene som kommer, men dersom mange utdanner seg innen sykepleie, kan konkurransen bli stor. De tryggeste jobbene er de det blir mangler på. Likevel tror Bjørnstad at det vil være trygt å utdanne seg innenfor dette feltet.

− Det er viktig å velge et yrke du vet samfunnet vil ha behov for, og på grunn av de demografiske endringene i befolkningen som fører til den kommende eldrebølgen, vil det være behov for mange hjelpepleiere, sykepleiere, radiologer, leger osv. Moderate anslag tyder på at en tredjedel av ungdomskullene bør utdanne seg innen helse- og omsorgsyrker. Han legger til at også her ser man at det kreves høyere utdanning.

− Der man før ansatte hjelpepleiere, velger arbeidsgiverne nå i større grad sykepleiere. Det er i det hele tatt en generell utdanningsmessig oppgradering av arbeidsstokken. Uansett sektor og yrke, kreves det mer utdanning.

Velg noe du trives med

Det vil være et stort behov for økonomer og jurister, kanskje spesielt det siste.

− Jurister vil det bli mangel på, rett og slett fordi utdanningen ikke har kapasitet nok. Samfunnslivet blir mer og mer komplekst, og jurister vil det derfor være økt etterspørsel etter. De store sektorene innen tjenestenæringene, der hvor det også i dag er flest ansatte, er for eksempel varehandelen, finanstjenester, forretningsmessige tjenester og transporttjenester. Disse vil også fortsette å vokse fremover.

Også fag som historie, samfunnsvitenskap og språk vil det trolig være økt etterspørsel etter framover. Generelt vil det ifølge Bjørnstad være behov for bred, generell kunnskap.

− Det som er viktig, er å utdanne deg slik at du får en bredere forståelse av samfunnet, og i tillegg evner å fortelle om det slik at andre forstår. Selv om du har et fag, må du forstå kompleksiteten i samfunnet. Men noe av det viktigste er at du velger en retning som interesserer deg. Du skal være aktiv i yrket i 40 år, og det blir veldig vanskelig hvis du ikke liker det du holder på med, avslutter Bjørnstad.