Antall studenter (høyskoler og universiteter) høsten 2014:
Menn: 109 768
Kvinner: 162 736

Nær 17 000 av disse var studenter ved utenlandske læresteder

I aldersgruppen 19-24 år studerte hver tredje person høsten 2014. For 30 år siden studerte hver åttende person i denne aldersgruppen.

Hvilke fagfelt studerte studentene i Norge?

Økonomiske og administrative fag: Antall: 46 946
Menn: 45,6%
Kvinner: 54,4%

Statistikk: Kilde: SSB 2015

- Næringslivsdagene har vært arrangert i en årrekke og har utviklet seg til å bli landets største faglige studentarrangement. I år har vi ambisjoner om å bli Nordens største studentarrangement, sier Marius Wang, leder for Næringslivsdagene ved BI.

- Vi legger til grunn at det er 20.000 studenter på huset og forventer i tillegg ca. 3000 elever fra videregående skole i forbindelse med Åpen Dag. Ambisjonen er å fylle den største foredragssalen på alle foredragene, fortsetter han.

Kjente foredragsholdere

Næringslivsdagene er kjent for å ha et høyt faglig nivå og høy underholdningsfaktor. Flere profilerte næringslivstopper og idrettsutøvere er invitert til årets arrangement. 

- Temaet for Næringslivsdagene er ”The power of possible” og baserer seg på begrepet omstilling. Dette kommer vi til å bruke som en rød tråd gjennom alle foredragene. I år har vi derfor invitert Jan Grønbech fra Google Norge, Erik Mamelund fra Ernst & Young, og Jens Ulltveit Moe, sier informasjonsansvarlig Charlotte Winther Søderholm.

- Vi ønsker å gi studentene en annen studiehverdag og samtidig senke terskelen for å komme i kontakt med bedrifter som kan være fremtidige arbeidsgivere, sier hun.

Konkurranse om studentene

Konkurransen om nyutdannede studenter fra BI har lenge vært høy. Til tross for uroligheter i markedene rekrutterer erfaringsmessig mange store bedrifter direkte fra BI.

- Brukerundersøkelser viser at 78 prosent får jobb før endt studie og i overkant av 90 prosent får jobb etter endt studie. BI ansees som et attraktivt sted å rekruttere studenter fra. Vi tror dette er fordi Næringslivsdagene og andre messer gir studenter bedre kontakt med arbeidslivet, sier Søderholm

Samarbeid med Kreftforeningen

Årets Næringslivsdager ønsker å tilby noe mer utover faglige foredrag og bedre karrieremuligheter.
- Nytt av året er samarbeidet med Kreftforeningen. Vi arrangerer ulike workshops for å vise vårt samfunnsengasjement og at vi støtter en god sak, avslutter hun.