- Min største utfordring var at jeg begynte å søke jobber det siste semestret i studiene. Det ble krevende å skrive masteroppgaven samtidig som jeg gikk på jobbintervjuer, sier Jens Kristian Klungseth, sivilingeniør med mastergrad innen produksjon og kvalitetsteknikk fra NTNU.

«Soft skills»

- Jeg hadde ikke de beste karakterene, men studieretningen gjorde meg interessant for mange arbeidsgivere. Jeg tror allikevel det var inntrykket på intervjuene som gjorde utslaget for meg, sier Klungseth, som i dag leder en skandinavisk konsulentgruppe.

I tillegg til relevant utdannelse er ofte personlige egenskaper viktige for arbeidsgiver.

- I konsulentbransjen kreves ofte «soft skills» man ikke nødvendigvis lærer på ingeniørstudiene. Selv om studiene gir et godt fundament er det mange egenskaper som er viktigere enn å ha ingeniørutdannelse og IT-erfaring, sier han.

Han anbefaler også å ta kontakt med relevante bedrifter tidlig i studiene.

- Det å bygge nettverk og skape relasjoner til bedrifter er viktig. Jeg har selv vært med på rekrutteringsprosesser og man legger raskt merke til studenter som viser genuin interesse, sier han.

Fra Romania til IT-Norge

Cristina Moldovan flyttet til Norge i 2009. Hun har en mastgrad innen økonomisk risk management fra Romania og en master i finans fra BI.

- Etter å ha jobbet for den rumenske ambassaden, ble min største utfordring at jeg ikke hadde bestemt meg hva jeg ville jobbe med. Senere etablerte jeg eget selskap og jobbet med oppstartsbedrifter innen IT. Der fant jeg ut at jeg hadde lyst til å jobbe med IT, strategi og B2B. Dette var bakgrunnen for at jeg søkte jobben jeg har i dag, sier Moldovan.

Tilpasningsdyktighet

Hun mener tilpasningsdyktighet er en viktig egenskap i arbeidslivet.

- Det er viktig å tilpasse endringer og kundens behov. I tillegg må man være selvdreven, og ha gode leder- og kommunikasjonsevner. Det er avgjørende å være profesjonell og forstå hva det betyr sier hun.

- Når man søker jobb, må man bruke tid på å finne ut hva en stilling faktisk innebærer. Det handler ikke om titler og status. Det som betyr noe, er å finne en stilling som passer dine evner og interesser, avslutter hun.