- Det er jo nesten litt juks. Litt som å spille stigespill og slippe alle fallene. Det kickstarter jo karrieren min, sier Martin Svendsen.

Han ble en del av traineeprogrammet til Trainee Sør 1. mars i år, og jobber akkurat nå i kommunikasjonsavdelingen til Agder Energi. I traineeperioden er han ansatt hos Trainee Sør, og skal i løpet av 18 måneder jobbe på tre forskjellige arbeidsplasser.

Svendsen har en master i samfunnskommunikasjon, og jobbet et par år for barnevernet før han søkte på traineestillingen. Han var én av syv som ble valgt ut blant de nesten 150 søkerne.

– Det er veldig spennende. Jeg får være med på så mye som en vanlig nyutdannet arbeidstager nok ikke får ta del i. Hos Agder Energi er de veldig åpne for å lytte og har gode ordninger for å ta i mot traineene. Vi kommer jo inn med friske øyne og ferske teorier, og det tror jeg er verdifullt for begge parter.

Som en del av programmet blir traineene fulgt tett opp av Trainee Sør. De har alle hver sin mentor, og får også tilbud om kurs, fagsamlinger og studieturer underveis. Martin er nå på sin første utplassering, og vet foreløpig ikke hvor han jobber om seks måneder.

– Det er en prosess som vi kan være med å påvirke selv. Jeg har lyst til å jobbe i et mediehus i min neste periode, sier han, og legger ikke skjul på at han håper på å ende opp med et jobbtilbud etter at de 18 månedene som trainee er over.

Unge og lovende

– Traineeprogrammet tiltrekker seg unge og målrettede personer med høy utdanning, som vi som medlemsbedrift er glade for å få tilgang til, sier Unni Farestveit.

Hun er direktør for samfunnskontakt i Agder Energi, en virksomhet som var med å etablere Trainee Sør for tolv år siden. I løpet av årene har de hatt 70 traineer utplassert hos seg.

– Traineene representerer ny og relevant kompetanse. Agder Energi er en kunnskapsbedrift, men vi har høy gjennomsnittsalder og har fokus på effektivisering fremfor nyansettelser. Traineer er derfor en viktig
ressurs å få inn i bedriften. De gir oss tilgang til fornyelse på kompetansesiden, og kan se på oppgaver med nye øyne. Traineene får innblikk og kjennskap til bedriften, samtidig som vi får anledning til å bli kjent med dem med tanke på rekruttering, sier Farestveit.

Hun sier at traineene får ta del i løpende driftsoppgaver og relevante prosjekter, og blir en del av den operative driften.

– Det er viktig for oss at de får god innsikt og kjennskap til selskapets strategier og mål. Flere av dem får jo også tilbud om fast jobb her etter å ha fullført traineeprogrammet.

 

Trainees

TRAINEES: Traineeprogrammet tiltrekker seg unge og målrettede personer med høy utdanning. Foto: Agder Energi


 

Styrker Sørlandet

Hele ni av ti traineer som er med i programmet får tilbud om jobb på Sørlandet når traineeperioden er over, og det er også formålet med ordningen.

– Vi ønsker å tiltrekke oss de mest ambisiøse og kompetente hodene og gi dem en unik start, slik at vi kan beholde kompetansen her på Sørlandet, sier Anna Gunningberg, daglig leder i Trainee Sør.

– Traineene er brobyggere og ressurser for regionens fremtidige vekst. De gir nye impulser, utfordrer virksomhetene til å tenke nytt og bidrar til økt innovasjonseffekt både i privat og offentlig sektor.

Gunningberg tror også at traineeprogrammet er med på å styrke næringslivet på Sørlandet og gi hele regionen et konkurransefortrinn.

– Flere virksomheter og bransjer ser nytten av å dele erfaringer og arbeidsmetoder. Gjennom slike nettverk åpnes det for kunnskapsdeling og effektive samarbeidsformer, sier hun.

Fakta

  • Trainee Sør AS er et regionalt traineeprogram som omfatter omtrent 35 ledende virksomheter på Sørlandet. Traineeprogrammet varer i 18 måneder, fordelt på tre ulike virksomhetsplasseringer
  • Frem til i dag har 124 traineer gjennomført programmet. 90 prosent har fått jobbtilbud på Sørlandet etter endt traineeperiode
  • Minstekravet for å søke er utdanning på mastergradsnivå

Kilde: traineesor.no