Av Gisle Hellsten, leder Karrieresenteret ved UiO

Ofte er arbeidsgiver mer opptatt av hva du kan gjøre for dem enn hva du nødvendigvis har studert. Trikset er med andre ord å finne ut av hva arbeidsgiver etterspør og i søknaden argumentere for at du har det som skal til for å være den kandidaten de ser etter.

Vær konkret og bruk eksempler

Det er viktig å bruke eksempler når man kommuniserer med arbeidsgiver. Ofte kan det være fristende å si at man er flink til noe eller at man har det som skal til. Å si at man har noe eller er flink til noe blir kun en påstand. Det å bruke konkrete eksempler når man skal beskrive en ferdighet, kunnskap eller et resultat, viser arbeidsgiver hva du sikter til, og dermed blir det også lettere for arbeidsgiver å danne seg et inntrykk av hvem du er som søker.

Skriv fremtidsrettet

Når man skal søke jobb får man ofte anledning til å sende inn både en CV og søknad. Det er derfor viktig at disse to dokumentene ikke sier akkurat det samme. En god kjøreregel er at CV alltid skal skrives i preteritumsform (altså det du har gjort) og at søknaden skrives i futurumsform (hvordan du skal anvende din kompetanse i den fremtidige stillingen). Når du i søknaden viser hvordan din kompetanse passer godt med det arbeidsgiver etterspør, viser du samtidig at du har forstått hva som er viktige arbeidsoppgaver i stillingen. Søknaden blir derfor en god argumentasjon for at du er rett person for stillingen.

Skriv om det du har, ikke om alt du ikke har

Til de fleste stillinger ramses det opp en rekke ting som arbeidsgiver gjerne ser at kandidatene har. Ofte er disse langt flere enn hva man har, men det bør ikke utelukke deg fra å søke. Det er viktig å skille mellom «må»-krav og «bør»-krav. Et må-krav kan eksempelvis være en spesiell utdanning som man må ha for å bli tatt seriøst som søker. Står det at man søker etter en jurist er det jurister som kan søke. Bør-krav er gjerne alt det andre man gjerne ser at kandidatene har. Her gjelder det å skrive om det man har og vise til eksempler, og ikke skrive om det man ikke har.

Ikke lukk dører som kanskje ikke er stengt

Som arbeidssøker er det viktig at du ikke tillegger arbeidsgiver holdninger de kanskje ikke har. Det kan godt tenkes at arbeidsgiver kan tenke seg å ansette en med din bakgrunn selv om de ikke har gjort det før. Eksempelvis er det ikke bare økonomer, informatikere og jurister som jobber i en bank. Arbeidsmarkedet er i stadig endring, og ny kunnskap etterspørres for å være med på utviklingen som skjer. Din jobb som søker blir dermed å lage en god argumentasjon som viser at du er en kandidat som kan gjøre jobben.