Trainee Sør-programmet er utviklet for nyutdannede masterstudenter innen ulike fagretninger, basert på de behovene som næringslivet har. Det velges ut seks til syv traineer hvert halvår, basert på en grundig rekrutteringsprosess. Kandidatene som velges ut får lønnede plasseringer i tre ulike virksomheter og er utplassert i seks måneder i hver organisasjon.

Tilbakemeldingene, både fra virksomhetene og traineene, er veldig positive og hittil har 125 traineer gjennomført programmet.

I dag er det 21 aktive traineer i Trainee Sør, og det er like mange kvinner som menn som er traineer. 92 prosent av de som har vært traineer har fått jobbtilbud på Sørlandet etter utført traineeperiode.

 

Tore B. Johannessen

Vice President HR & Organisation i Siem Offshore

"Nå er det nesten fire år siden sist vi hadde traineer i Siem Offshore, og nå gleder vi oss til å ta imot en ny trainee fra Trainee Sør."

Sigrid Hansen-Tangen

Direktør for HMSK og samfunnsansvar i Nye Veier

"Nye Veier er nå inne i sitt tredje år, og helt siden selskapet ble etablert har vi tatt inn traineer fra Trainee Sør."

Rune Hogga

Prosjektdirektør i Agder Energi

"Agder Energi har vært med i ordningen til Trainee Sør helt siden starten og tatt i mot nye traineer jevnlig i hele denne perioden."