— For meg var det en riktig beslutning å slutte på allmennfag, og begynne å jobbe i byggebransjen. Jeg fant meg fort til rette, og tok tømrerfagbrev som privatist i 2005. Deretter fulgte en yrkeskarriere først som tømrer, og senere hos flere grossister til byggebransjen.

Ville ha mer kompetanse

— Da jeg ble far begynte jeg å tenke over hvor jeg var i arbeidslivet, hvilke forpliktelser jeg nå hadde fått, og hva slags yrkesmessig plattform jeg sto på. Jeg ville være en god rollemodell for barna, og ville derfor heve utdanningsnivået mitt, fortsetter han.

I 2015 bestemte han seg for å begynne på Fagskolen Oslo Akershus – en skole som vant Gullhammeren 2018 i kategorien kompetanse på «det norske byggemøte», og en skole som tilbyr korte, yrkesrettede utdanninger som bygger på fag- eller svennebrev, autorisasjon, eller minst fem års praksis. Matthew tok byggfag, et heltidsstudium og en påbygningsutdannelse for fagarbeidere, og angret ikke i et sekund.

Et inspirerende studium

Matthew oppnådde det han var ute etter da han tok fagskolen og forteller at alle de andre på studiet også har fått gode jobber etter å ha tatt fagskolen.

— Jeg syntes det var fantastisk at jeg kunne bygge en faglig tung og kompleks kompetanse på bakgrunn av fagbrevet jeg hadde. Jeg fikk både fornyet og forsterket yrkesstoltheten for selve byggfaget, og det aller beste var at lærdommen jeg fikk har gitt meg praktiske arbeidsverktøy. Metodikken er så konkret at jeg daglig bruker det jeg har lært enten det dreier seg om rapportering, bygningsfysikk, eller fremdriftsplanlegging, sier Matthew.

— Det har vært en unik opplevelse å i voksen alder sette seg på skolebenken igjen. Bare det å være et i læringsmiljø med motiverte og flinke lærere er veldig inspirerende. Alderen på medstudentene varierte fra den yngste på 18 til den eldste på 50, og motivasjonen for å ta studiet var også forskjellig. Likevel var det for alle meget nyttig å løfte blikket, og få en bedre forståelse på hvordan en byggeplass fungerer. Derfor råder jeg alle med fagbrev å ta teknisk videreutdanning, sier han til slutt.