En folkehøgskole er en skole der du bor på skolen og lærer gjennom praktiske oppgaver. På folkehøgskolen lærer du for læringens skyld, ikke for å bestå eksamen. Det er verken eksamen eller karakterer i løpet av skoleåret.

– Folkehøgskole skal være et friår, men ikke et år fri. Man lærer mye, men på en annen måte enn ved tradisjonell skolegang, sier Dorte Birch, som er daglig leder ved Informasjonskontoret for folkehøgskolen.

Folkehøgskolene er opptatt av at studiene skal være praktiske.

– Vi har tro på læring ved Dorte Birch daglig leder, Informasjonskontoret for folkehøyskolen motivasjon, ikke ved karakterer. Man skal ikke bare høre om ting, men gjøre det selv i praksis. Venner for livet Noe av det viktigste du lærer på en folkehøgskole, er å jobbe i team sammen med andre. Du bor og går på skole med de samme menneskene i ett år og vil ha mange prosjekter med dine medelever.

– At elevene bor på skolen er en viktig del av vår pedagogikk.

En NTNU-rapport viser at de som har gått på folkehøgskole gjennomsnittlig har høyere sosial kompetanse enn de som ikke har gjort det. Man lærer mye av å jobbe i team, sier Birch. Det er mange som får venner for livet i løpet av året på folkehøgskole. Dorte Birch forteller at flere av hennes venner snakker om året på folkehøgskolen som det beste året i deres liv. Flere kjendiser har også tidligere uttalt seg om hvor viktig dette året var. Blant disse er skuespiller Linn Skåber:

– Folkehøgskoleåret var det mest utviklende året i mitt liv. Man slipper kravene samtidig som man får prøvd ut sine ferdigheter i en trygg ramme. Det viktigste er at jeg ble grunnleggende positivt innstilt til livet og muligheten til samarbeid. Mine nærmeste venner i dag gikk jeg sammen med på folkehøgskolen.

Opplever mye nytt

Elevene ved folkehøgskoler er ofte ute på turer. Studerer du for eksempel kinesisk, vil en del av studiet innebære å dra til Kina. Det er mulig å velge mellom 300 forskjellige fag ved 78 norske folkehøgskoler rundt omkring i hele landet.

– Mange velger et studiested som er et godt stykke vekk fra der de har vokst opp. Dermed opplever de mye nytt i tillegg til studiet. Man treffer også folk fra alle landsdeler på skolen, sier Birch. Det kan være lettere å se hvor man skal og hvem man er etter et år på en folkehøgskole. Det du virkelig har talent for, har kanskje aldri slått deg før. Eller du kan få styrket troen på hva du vil jobbe videre med.