Gjennom yrkesfag kan du bli lærling der du blir kjent med hele bedriften fra grunnen av. Du får jobbe sammen med dyktige mennesker med verdifulle erfaringer det er vanskelig å lese seg til i en bok.

Slik får du oppdatert kunnskap og et verdifullt nettverk. Det gjør også at du står sterkt om du ønsker å starte egen bedrift. 

10 grunner til å velge yrkesfag

 1. Du skaper noe og ser konkrete resultater av det du gjør.
 2. Du kommer deg raskt ut i jobb.
 3. Du får lønn under utdanning.
 4. Du blir god til å løse problemer og jobbe selvstendig.
 5. Du får ferdigheter slik at du kan utføre arbeid med høy faglig kvalitet.
 6. Du står sterkt om du ønsker å starte egen bedrift.
 7. Du blir attraktiv for norske bedrifter. 
 8. Du kan få ansvar for å håndtere avanserte maskiner. 
 9. Du har over 170 yrker å velge blant.
 10. Du får mange muligheter til å utdanne deg videre. 

Vi trenger titusenvis av nye fagarbeidere og håndverkere. Fag- og mesterbrev er faktisk de mest etterspurte utdanningene blant NHOs medlemsbedrifter de neste 5 årene. 

Fakta om yrkesfag

 • To år på skole, deretter to år i bedrift.
 • Fleksible modeller gjør at du kan veksle mellom skole og praksis.
 • Leder til fag- eller svennebrev.

De to første årene på skole er det flere fellesfag som alle på videregående har. I tillegg har du programfag som rettes mer direkte mot ditt utdanningsprogram. Gjennom prosjekt til fordypning på VG1 og VG2 kan du få deg arbeidslivserfaring. Dette er en gylden anledning for deg å vise deg frem for en mulig fremtidig læreplass og arbeidsplass. Flere skoler tilbyr fleksible modeller der du kan veksle mellom skole og praksis også de første to årene.

Skap trygghet for andre

Norske fagarbeidere er kjent for å være flinke til å ta ansvar og jobbe selvstendig. Gjennom å velge yrkesfag vil oppgavene du løser være en del av noe større. Du kan skape trygghet som har en verdi for andre. Du kan for eksempel bidra til å skaffe folk strøm, tak over hodet, mat og trygge veier. På en byggeplass kan du utføre enkeltoppgaver som tilslutt blir et bygg som blir arbeidsplass for mange mennesker.

De 9 yrkesfaglige utdanningsprogrammene

 • Naturbruk
 • Bygg- og anleggsteknikk
 • Design og håndverk
 • Elektrofag
 • Helse- og oppvekstfag
 • Restaurant- og matfag
 • Service og samferdsel
 • Teknikk og industriell produksjon
 • Medier og kommunikasjon

Disse utdanningsprogrammene gir deg yrkeskompetanse. Etter fullført bestått første år (Vg1) fortsetter du på andre året (Vg2) innenfor samme studieretning. På skoleåret Vg2 spesialiserer du deg mer. Etter Vg2 begynner du vanligvis som lærling i en bedrift. Lærlingeperioden er som oftest to år. Etter denne perioden kan du ta fag- eller svenneprøve. Du må bestå prøven for å få yrkestittel. Deretter kan du søke på jobber som krever at du har denne yrkestittelen.