- Denne konferansen er et samarbeidsprosjekt mellom private og offentlig eide barnehager, der fokuset ikke skal være på eierskapet, men på selve innholdet og kvaliteten i barnehagesektoren, sier Trond Kalhagen som er programansvarlig i Kommunesektorens organisasjon, (KS).

- Ideen kom egentlig fra førskoledagene i Sverige der de har et tilsvarende samarbeid. Den norske varianten har kanskje vist seg å bli enda mer vellykket enn den svenske, tilføyer programansvarlig i Private Barnehagers Landsforbund (PBL), Kari Vold Jensen.

Skal hindre utenforskap

Målgruppen for konferansen er alle som arbeider i barnehager. Med erfaring fra de siste konferansene regner arrangørene med at det blir et sted mellom 1 000 og 1 500 personer som vil samles og utveksle erfaringer på Lillestrøm den 6. og 7. juni.

- Den røde tråden i årets konferanse er verdibaserte temaer hvor vi setter fokus på ulike utfordringer som det er viktig at barnehagesektoren har kompetanse på, slik at barn ikke faller utenfor. Noen av foredragsholderne forteller om egne opplevelser, mens andre har en mer faglig tilnærming, så her blir det en god blanding av teori, erfaring, gråt og latter, sier Kalhagen.

- Og ikke minst - det koster bare 990 kroner i deltakeravgift, så dette bør flest mulig få med seg, avslutter Vold Jensen.