En basis som må være på plass for å lykkes med læremidler som er online, er en god digital infrastruktur:

- Vi har både trådløse elevnett og gjestenett som gjør at vi har god nettilgang for elevene våre. Elevnettet er for elevene når de arbeider på skolen med skolens maskiner, mens de kan bruke gjestenettet dersom de har med sine egne digitale flater. At vi har disse nettene er noe av bakgrunnen for at vi kunne ta i bruk digitale ordbøker som er online, forteller Ellingsen.

Ordbøker på 30 språk med uttale, bilder og henvisninger

Skolene i Bergen testet de nye ordbøkene før jul, før de gikk til anskaffelse av ordbøkene i februar, og erfaringene er gode.

- Når du slår opp et ord, så kan du få det oversatt til 30 ulike språk, 11 språk har uttale, du kan få ordet i mange ulike bøyningsformer, men også satt inn i ulike sammenhenger så det skal bli enklere å forstå hva ordet kan bety og hvordan det kan brukes. Du kan også slå opp ordet direkte i Wikipedia, og da får du en utrolig lang avhandling om hva ordet betyr. I tillegg kan du få bilder av ordet, noe som kan være nyttig for de elevene som trenger visuell forklaring, forklarer Ellingsen.

Hvis man for eksempel slår opp et ord i den digitale ordboken på polsk, kommer man direkte til Wikipedia i polsk utgave. Poenget med at ordbøkene er online er at det blir svært enkelt å søke videre på nettet rundt det samme ordet.

Gode erfaringer

- De skolene som har tatt dette i bruk, er raskt blitt storforbrukere, så litt av vår jobb nå er å informere enda bedre om fordelene rundt disse ordbøkene slik at enda flere blir kjent med dem. Vi opplevde litt skepsis med tanke på hvordan ordbøkene kan brukes til eksamen, men det er bygget inn en eksamensbegrensning som vi kan aktivere der elevene ikke får oversatt hele tekster, så dette er heller ikke noe problem, avslutter Ellingsen.