Klimagass, drivhuseffekt og organismen sopp er ikke lett å forklare til 11-åringer.

Hanne Eilhardt Pedersen, underviser 6B på Lilleaker skole i blant annet naturfag.

- Etter 25 år med tørre lærebøker har videoundervisning gitt faget en ny dimensjon og dynamikk, sier hun.

Elevene lærer visuelt, og ukentlig ser de nyheter som forklarer store ting som krig, terror og flyktningeproblematikk. Fagene; naturfag, samfunnskunnskap, norsk og matematikk, kommer med et fullt undervisningsopplegg i tråd med læreplanen.

Eksempelvis sopp

I høst lærte klassen om sopp.

- Først så vi en flott video, noterte nøkkelord, løste tilhørende oppgaver og avsluttet med quiz. Til meg er det alltid en praktisk fasit. Så var det ut i skogen å lete. «Hanne, Hanne! Se, en jeg fant en ekte tjuke på treet», ropte en gledestrålende elev. Den hadde hun sett på TV 2 Skole og det er stas, sier Hanne.

 - Digitale hjelpemidler kan ikke erstatte meg. Jeg er like viktig i lærerrollen, og ser på TV 2 Skole som et supert supplement. Før lette jeg alle steder for å finne undervisningsmateriale. Nå er det enkelt og greit samlet på ett sted. Også jeg lærer nye ting, og har motiverte, nysgjerrige elever som får gode resultater. Men så er det også en herlig klasse, smiler Hanne.

Nyheter barna forstår

Som kontaktlærer kjenner hun sine 29 elever, og vet de voksnes nyhetsbilde kan gjøre barna redde. Ukentlig ser de på nyheter for barn.

- De engasjerer seg i alt som skjer. Som et eksempel blir flyktningeproblematikken forklart på barnas premisser. Grundig og enkelt med informasjon som oppklarer og avklarer. Innslagene er lite tabloide, nesten alltid med en lystbetont slutt og aldri med skremmende bilder. Jeg kan verken beskytte dem mot det de ser på tv hjemme eller nyhetsbrokker på sosiale media. Men at vår turbulente verden blir forklart på deres nivå hjelper dem til å forstå.  

På Lilleaker skole har alle klassene tilgang på nyhetene, og heldige klasse 6B har hele pakken.

- Vel verdt hver lisenskrone. I en lærerbok kan vi jo for eksempel ikke snu og vende på en sopp, avslutter læreren.