Med datainnsamlingen kan man spore elevprogresjonene i grunnleggende ferdigheter, samt innenfor de ulike skolefagene. Elevenes utvikling over måneder og år er lett tilgjengelig i verktøyet, og gjør det enklere å sette opp læringsmål i samarbeid med både elever og foreldre. Data om den enkelte elev samles inn gjennom kartleggingsprøver, standardiserte vurderinger og metoder for dybdelæring.

Stor hjelp

Det hjelper meg til å planlegge og forbedre undervisningen i det daglige, samtidig som jeg føler meg trygg på at synsing elimineres i vurderingen av elever. Jeg er veldig glad i mulighetene for gode, grafiske fremstillinger av data, som gir tydelig rapportering til både elever, foreldre og internt i skolen.

Digitale læremidler muliggjør spesialtilpasning

Ved synliggjøring av forbedringsområdene til hver enkelt elev er det mulig å spesialtilpasse undervisningen i kortere eller lengre perioder.
Jeg kan eksempelvis plukke ut elever som trenger å jobbe med et spesifikt kurs i fire uker for å komme på det nivået de bør være. Det er nok bakgrunnen min som gjør at jeg er ekstra glad i tall og data, og i tillegg er fag som matte spesielt godt egnet. Allikevel ser jeg at alle på skolen har stort utbytte av verktøyet.

Eliminerer grunnlaget for skjønn

I skolehverdagen er det veldig lett å tenke at man har et korrekt inntrykk av en elev. Gjennom bruken av digitale verktøy får jeg jevnlig aha-opplevelser som justerer oppfatningen, i begge retninger. Hvis vi har elever med utfordringer som det er viktig å få formidlet til andre på skolen, er det enkelt å få gjort dette på en presis måte.

Av: Helga Falch Johannessen, kontaktlærer på Øren skole i Drammen