Christian Tynning Bjørnø (Ap)

Kirke-, Utdannings- og forskningskomiteen

"Ap vil ha en nasjonal strategi for digitalisering av skolen."

Bente Thorsen (FrP)

Kirke-, Utdannings- og forskningskomiteen

"Skolen og utdanningssektorens fremste oppgave er å gi norske elever og studenter en utdanning av best mulig kvalitet."

Anders Tyvand (KrF)

Kirke-, Utdannings- og forskningskomiteen

"Digital kompetanse blir viktigere og viktigere, og det er det helt nødvendig at skolen henger med i utviklingen."

Anne Tingelstad Wøien (Sp)

Kirke-, Utdannings- og forskningskomiteen

"Digital kunnskap er en av skolens fem grunnleggende ferdigheter. Skolene skal følge læreplanene og da er det ikke mulig å ikke forholde seg til digitalisering."

Audun Lysbakken (SV)

Kirke-, Utdannings- og forskningskomiteen

"Det er viktig at alle barn lærer å bruke digital teknologi og til å vurdere innholdet i digitale medier, også de som ikke lærer dette hjemme."

Iselin Nybø (V)

Kirke-, Utdannings- og forskningskomiteen

"Norsk skole står i realiteten midt i en digital revolusjon, men har ikke tatt det innover seg"