Målet med nettverket er kompetansedeling ved bruk av Microsoft Education sine praksisteorier og forskningsbaserte tilnærminger til å øke elevenes læringsutbyttet ved bruk av teknologi. Ved å samle verdens beste pedagoger med denne innstillingen, mener Microsoft å kunne løfte utdanningen til neste nivå. 

Det gjennomføres også samlinger og aktiviteter i Norge. Her samles norske lærere for å forankre undervisningspraksisen for Microsoft sine teorier. Etter samlingene deles utfallet videre med andre norske lærere.

- Microsoft kurset meg i hvordan jeg kunne arbeide målrettet. Hensikten med kursene er å hjelpe lærere til praktisk arbeid i klasserommet – med å identifisere og forstå mulighetene som læringsaktivitetene kan gi elever for å bygge ferdigheter for det 21. århundret. Pedagogisk bruk av teknologi og verktøy er en viktig del av disse nettverkene, og med så mange innovative og engasjerte lærere var det alltid noe nytt jeg fikk muligheten til å ta med tilbake til klasserommene, sier Steffi Svendsen som nå er pedagogisk rådgiver for Microsoft Norge, Team for utdanning og forskning.