NDLA.no

● Opprettet i 2007

● Åpne digitale læremidler for videregående opplæring

● Mer enn 60.000 besøk hver skoledag

● Over 11 millioner besøk i 2016

● 2000 elever bidrar med innspill og utbedringer gjennom en pilotklasseordning

● Norges største læremiddelnettsted for videregående skole

● Kåret til verdens beste åpne læremiddel i 2017

● Eies og drives av alle Norges fylkeskommuner utenom Oslo

● Læringsressurser i over 80 eksamensfag

● Lisensiert med Creative Commons og kan fritt deles, tilpasses og videreutvikles

– Barn født etter 2007 og frem til i dag er født inn i en digital verden. De har vokst opp med smartmobiler og nettbrett, og har en helt annen måte å navigere og søke informasjon på, sier Leonhard Vårdal. Han er pedagogisk leder i NDLA og ser endringene i skolen.

– Elever søker informasjon gjennom Youtube og Google, og bruker media og kunnskap på en helt annen måte enn før. Det viktigste blir å lære å lære. Vi må gjøre elever i stand til å aktivt medvirke til kildekritikk og være i stand til å finne og vurdere informasjon, forteller Vårdal.

Tester morgendagens læringsressurser

– Jeg håper at det enda enklere å bruke NDLA i fremtiden, forteller Markus Andreas Blom. Han er førsteårselev på medier og kommunikasjon ved Møglestu videregående skole i Lillesand, og tester prototypen til nye NDLA. På en datamaskin løser 16-åringen ulike oppdrag gitt av veileder Julie Bjørnstad. Samtidig, i et annet rom på skolen, sitter tre personer og følger med på navigasjonsmønstre, tidsbruk og kommentarer underveis.

Brukervennlig

– Elevene gir oss innspill på konkrete forbedringer som skal gjøre NDLA mer brukervennlig, forteller Hanne-Lisbet Løite. Konsentrasjonen er på topp når Blom og medelevene tester prototypen. Målet er å skape en best mulig arena for læring. Tilbakemeldingene brukes til å justere og lage et nytt utkast av fremtidens NDLA.

Prototype

– Det var greit å gjennomføre brukertesten. Jeg hadde egentlig ikke så mange forventninger, men fikk høre litt om hva som foregikk av en venn, forteller Blom. Rundt 25 minutter brukte han på oppgavene i testlaben.

– Elevene blir presentert for en prototype av nye NDLA og forsøker å løse ulike oppdrag. Vi analyserer klikkmønstre, bruk av ikoner, plassering av elementer på siden, navigasjon og andre tilbakemeldinger underveis, forteller Løite. Sammen med henne i observasjonsrommet sitter Tormod Nordsletten fra Netlife Research. Han samler inn alle relevante data fra undersøkelsen, og skal bidra i analysen av det som etterhvert vokser til store mengder kunnskap fra testene.

Enestående lagspill

– Å involvere brukerne i utviklingen på denne måten er unikt i læremiddelsammenheng, jeg kjenner ikke til noen forlag som jobber så tett med brukerne, avslutter Hanne-Lisbet Løite.