- Den gang fikk vi laget en egen skoleløsning i Sharepoint bare for oss, forteller Anne Kari Ravlo som er rådgiver i Værnesregionen IT.

Løsningen leverandøren vår lagde den gang var først og fremst en lærings- og samhandlingsportal mellom elevene og lærerne. Løsningen hadde også en ukeplanfunksjon som gjorde at hver elev fikk sin egen spesialtilpassede ukeplan.

- Dette fungerte godt, men som alt annet blir jo ting etterhvert litt utdatert og derfor har vi nå tatt et stort skritt videre og nå er alle fem kommunene med, forteller Ravlo. De fem kommunene er Frosta, Meråker, Selbu, Stjørdal og Tydal.

Gratis lisenser for elever

Det første de gjorde var å knytte seg til Feide, som er Kunnskapsdepartementets valgte løsning for sikker identifisering i utdanningssektoren og gjør en rekke tjenester tilgjengelig med kun ett brukernavn og passord.

- Da Microsoft kom med tilbud om gratis lisenser for Office365 for elever anså vi det som så interessant at vi bestemte oss for at vi ville bruke denne løsningen og startet å se etter noen som kunne bygge en læringsfunksjon på toppen av 365-løsningen. Siden Feide er knyttet til Microsoftkontoen har vi alle tilgangene vi trenger både for elever og lærere. En annen veldig viktig ting er at vi alltid har de nyeste versjonene av alle programmer når vi har Office365, sier Ravlo.

En kombinert portal

Den opprinnelige leverandøren, Enable AS, fikk oppdraget med å lage læringsportalen etter en anbudskonkurranse mellom tre leverandører.

- De viktigste fordelene for oss med dette systemet er kostnadsbesparelser, at vi alltid har de nyeste programmene og at vi har tilgang uansett hvor vi er så lenge vi har nettilgang. Dette er også en lærings- og samhandlingsportal, men den er kraftig modernisert. Elevene vil kunne levere oppgaver og motta informasjon i dette systemet, og her har vi også fått en automatisk plagiatkontroll. Når vi kommer til høsten vil vi i tillegg implementere en kombinert portal for foresatte med skole og barnehage i samme løsning. Da vil kommunikasjonen mellom hjem og skole bli langt enklere og dette er en viktig del av løsningen, så vi ser frem til lanseringen, avslutter Ravlo.