- Et gedigent arbeid under ledelse av UNINETT med mange leverandører og støtte fra Innovasjon Norge, muliggjør en nasjonal plattform for digitale eksamener, sier Kjetil Dalseth.

Teamlederen for Felles Digitale Tjenester ved Universitetet i Stavanger har ledet prosjektet med å utvikle verktøy for å lage en trygg digital eksamen.

Vil forenkle og effektivisere eksamen

- Eksamen er alvor og er en av livets viktigste oppgaver. Prosessen har vært lang, og er ikke avsluttet. Men jeg kan bestemt si den vil forenkle og effektivisere eksamen både for studenter, administrasjon og universitetslærere, sier Dalseth.

Skyløsninger utelukker at noen mister besvarelsen. De vil bli lagret i en sky og kunne nås på et minutt fra en annen maskin. Hele eksamensgjennomføringen overvåkes, i tilfelle problemer. Sensorenes trøbbel med å tyde håndskrift, piler og overstrykninger vil elimineres.

- Dyslektikere, syn - og hørselshemmede vil få det enklere, og ikke minst - vi nærmer oss det nasjonale kravet til IKT- læring. En digital eksamen er ikke bare å flytte papiret til skjermen, men åpner for helt nye muligheter rundt vurdering, sier teamlederen.

I gang med en pilotløsning

Veien fram er en hinderløype, og lærerkreftenes komfortsone med IKT-verktøy har vært en av utfordringene. Også krav til romstørrelse, infrastruktur og materiell, er ifølge Dalseth bremseklosser.

- Matematikk, fysikk og kjemi har vært vanskelig å digitalisere rent teknisk, men nå er det snart på plass. Vi er allerede i godt i gang på pilotløsningen, og gleder oss til anbudet er ferdig i 2016. Mange manuelle prosesser og postgang bidrar til at knappe tidsfrister blir vanskelige å overholde. Digitalt går det på et blunk, og det er svaret på et nesten unisont hjertesukk fra lærere og studenter, sier Dalseth.