Fagkonferansen SETT arrangeres 28. og 29. november på Norges Varemesse Lillestrøm. På en inspirerende og praksisrelatert måte, får ansatte i skole og barnehage interessante ideer til hvordan de praktisk og konkret kan utvikle både sin egen praksis, skolen eller barnehagen i nye retninger.

– I fjor var det over 2000 deltagere og påmeldingen ligger godt an også i år, sier seniorrådgiver i Utdanningsforbundet, Ann Britt K. Berlin.

Utdanningsforbundet er medarrangør for konferansen for tredje år på rad, sammen med Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. Mange av foredragsholderne er dyktige lærere og ledere fra skole og barnehage, som har erfaring med utviklingsarbeid. I tillegg kommer forskere, Datatilsynet, Medietilsynet, Utdanningsdirektoratet og noen av Norges fremste eksperter innen digital utvikling. 

– Det er svært mange gode programinnslag i år og det er vanskelig å trekke frem ett spesielt, sier Berlin, men jeg kan nevne et fyrverkeri av en lærer som heter Maria Wiman fra Sverige. Hun gjør kunnskap så konkret som mulig, ved å la elevene gjøre noe av betydning, utenfor klasserommets vegger. På SETT forteller hun hvordan hun startet i det små, besøkte et aldershjem hvor elevene snakket med de eldre om kjærlighet, om religion og hva de hadde opplevd. Noen av hennes senere prosjekter har fått stor oppmerksomhet og har endt i riksmediene i Sverige. 

Moderne og innovativ læring

SETT står for «Scandinavian Educational Technology Transformation» og er Skandinavias største messe og konferanse for moderne og innovativ læring. I tillegg til konferansen er det også en messe hvor utstillere tilbyr forelesninger, demonstrasjoner, workshops, panelintervjuer, diskusjoner med mer.

– I år er det tre temaer som er representert, forteller Berlin. Det første er menneskelig intelligens. Er det den nye digitale kompetanse? Dette har sammenheng med Fagfornyelsen og de nye lærerplanene som er under utarbeidelse. Det har også temaet «helse og digital dømmekraft». Her snakkes det om nettvett, personvern, mobbing og kildekritikk. Det siste temaet er rettet mot barnehagen og den multimodale hverdagen. Ifølge den nye rammeplanen, skal også barnehagene utøve digital dømmekraft og bidra til at barna utvikler en begynnende etisk forståelse knyttet til digitale medier.

Nytt av året er TeachMeet, et uformelt treff hvor du kan mingle med andre lærere og få lynleksjoner med deres beste undervisningsopplegg. Her har du har også mulighet til å stå på scenen selv og dele dine erfaringer og ideer.

– Det er i det hele tatt masse inspirasjon å hente på SETT, så meld deg på, avslutter Ann Britt K. Berlin.