De ville også gjøre matematikken lettere å forstå gjennom å gjøre den mer praktisk rettet. Et annet ledd i prosjektet var å skape et samarbeid med andre skoler i både inn- og utland.

- Det første vi gjorde var å ta i bruk droner i matematikkundervisningen. Da satte vi av en hel dag der temaet var rettet mot droner. Vi inviterte Forsvaret, universitetet og Statoil til skolen og de fortalte elevene hvordan de bruker droner. I tillegg brukte vi droner i praktisk matematikk, sier Terje Pedersen som er lærer ved skolen.

- For å løse oppgavene brukte vi to forskjellige droner, tilføyer Anne Marit Selstø, som også er lærer på Rothaugen.

- Vi brukte en flygedrone som ble brukt til orientering i et koordinatsystem og oppgaven var å plassere seg i riktig høyde på riktig sted i forhold til en x-akse vi tegnet opp på gulvet og høydemåleren som er på skjermen på fjernkontrollen. Den andre dronen er en kjøredrone og da konstruerte elevene først en bilbane basert på en konstruksjonsforklaring. Når banen var bygd kjørte de gjennom banen flere ganger og beregnet både gjennomsnittstiden de brukte og hastigheten under veis.

3D-print for historieundervisning

Sammen med Bergen offentlige bibliotek hadde skolen et samarbeid i tilknytning til 1814-jubileet. Elevene ble delt inn i grupper og skulle velge seg ut ulike bygninger i Bergen fra dette året og finne informasjon om bygget de valgte. Videre skulle de tegne og printe bygget ut i 3D.

- I dette prosjektet inkluderte vi også lokalhistorikere og en professor fra universitetet i Bergen. De fortalte om hvordan forholdene var i byen den gang. I tillegg var det noen av elevene som drev slektsforskning fra den samme tiden, så prosjektet ble omfattende, forklarer Pedersen.

Australia, USA og India

Elevene bruker også nettbrettet Surface til å gjøre ulike oppgaver. Det var tilfellet da de via Twitter skulle finne ut mer om Ferguson-saken i USA. Det har avstedkommet lengre dialoger med eksperter og ført til at en amerikansk professor kommer for å besøke skolen i februar.

De har også hatt et prosjekt der de utveksler informasjon over Skype om samene i Norge med en skole i Australia. Den australske skolen gir informasjon om aboriginerne tilbake og på den måten har de en utveksling der de kan sammenligne minoritetene i de to landene.

- Et tredje prosjekt handler om jenters situasjon i India. Her har våre elever og elevene India lest de samme engelske artiklene og stiller hverandre spørsmål. En ting som er interessant er at våre elever oppdager at medias fremstilling ikke alltid stemmer. For i enkelte av artiklene kjenner ikke de indiske elevene seg igjen i det media skriver, og det er en viktig observasjon, forteller Selstø.  

Et lærerinitiativ

- Vi hadde lyst til å se på undervisningen på en litt annen måte for å gjøre den mer engasjerende for elevene. Lærerteamet ved skolen arbeider veldig tett sammen og vi hegner ikke om egne fag. Isteden er vi heller åpne for både å gi og få noen timer sånn at vi kan lage hele temadager i enkelte emner. Elevene liker også den praktiske tilnærmingen vi har og det har også vært stor interesse for hvordan vi arbeider, også internasjonalt. Derfor har noen av elevene våre vært i Stockholm og i London og presentert hvordan vi jobber og det er artig, smiler lærerne fornøyd.