– Elever er forskjellige, og i et klasserom finnes det barn og ungdom som lærer på helt ulike måter. Tilbakemeldingene fra lærerne er at det har stor verdi å bryte opp litt i den tradisjonelle undervisningen og ta elevene ut av klasserommet, sier leder for Norges Bank Kunnskapssenter, Hilde Kristin Bendixen.

Hun mener at det å ta turen til en mer teknologisk og interaktiv læringsarena kan være et viktig supplement til lærebok og klasseromsundervisning.

Favner alle

– Opplevelsessentre, kunnskapssentre og vitensentre har en mer praktisk tilnærming til faglige problemstillinger, og dette kan bidra til å levendegjøre teorien og skape økt innlevelse og økt læring. Virkemidlene som tas i bruk er ulike det skolen selv har av ressurser til å utvikle og benytte seg av, sier hun.

Bendixen forteller at bruk av roller og oppgaveløsning, gjennom et dramaturgisk og spennende spill, har vist seg å skape engasjement og motivasjon for å lære abstrakte og komplekse økonomiske begreper.

– Man skulle tro at det å konsentrere seg i to og en halv time er krevende, men dette er ikke vår erfaring. Etter å ha hatt mange grupper fra ulike skoler på besøk, ser vi at opplegget favner alle. Også de som er lei av skolebøkene, sier hun.

Gøy og lærerikt

Det å konkurrere i team faller ifølge Bendixen i smak hos elevene, og de ser også ut til å trives med de faglige utfordringene de får.

I kunnskapssenter til Norges Bank lærer deltagerne om makro- og mikroøkonomiske sammenhenger og tas med på en reise som bygger kunnskap sten for sten – fra byttesamfunn til dagens moderne økonomi.

– Innholdet i det dramaturgiske spillet ”Horisont” er basert på læreplanen i videregående skole med prioriterte læringsmål knyttet opp til denne og Norges Banks rolle og virksomhet. Vi håper at elevene får erfare at økonomifaget er spennende og at Norges Bank har en viktig rolle i samfunnet vårt, sier hun.