Ikt-læreren Brenna har lang fartstid som lærer, og allerede på 90-tallet brukte han teknologi i barneskolen. Det hører fortiden til at læring kun skjer i hodet, nå skjer det også mellom hodene og en læringsplattform (LMS) som deler uavhengig av geografiske grenser og er mer virkelighetsnært. 

- Vi er med på et pilotprosjekt med Microsoft Office 365 som er et brukervennlig støtteverktøy som vil forberede og styrke elevenes møte med sin fremtid så godt som mulig Læringsplattformen er selve hjertet i nettstøttet læring, og vi har implementert norskproduserte administrasjonsverktøy som er støttet av Microsoft.

At elvene lærer på sitt nivå i en reell verden, åpenbarer mange d-ord for Brenna.

- Deltager, deling, dugnad, demokrati, debatt og dømmekraft, sier den entusiastiske veilederen.  

Hinder til skyene  

- Norge er i verdenstoppen for bruk av teknologi i læring, men bindeleddet mellom det tekniske og det pedagogiske forblir en utfordring.

- Tekniske problemer i kombinasjon med varierende ikt-kunnskap hos lærere, er ting vi må jobbe med. Og essensielt i utviklingen for at elevene kan få full uttelling av de gode og kreative verktøyene vi har, sier han.  

Nybrottsarbeid  

Brenna inspireres av mulighetene til Microsofts Office 365.

- Den gir elevene mulighet til å være delaktige i egen læring. De kan for eksempel være med å skrive innlegg i verdens største leksikon. Vi har prosjekter med skoler i England, Spania og Finland for å gi elevene gleden av å samarbeide med andre land via Skype. Andre læringsplattformer er kun beregnet til skolebruk og har begrensninger. I Fredrikstad har vi derfor valgt å satse på læring som verken har begrensinger eller grenser.   

- Ja, tilstår han, det er store perspektiver og ha læringsflater som opphever geografien, men hvorfor ikke? Den er like brukervennlig og enkel som andre, og for kommunenes 9300 grunnskoleelever er løsningen bokstavelig talt matnyttig.