Flere skoler har også tatt i bruk en elektronisk løsning for å holde kontakt med hjemmet. Blant dem er 31 skoler i Rogaland som har gått over til et meldesystem via mobiltelefon.
- Det er veldig enkelt. Jeg taster bare inn hvilken klasse sønnen min går i, skriver beskjeden og så sender jeg, sier Frode Lura som er far til to elever på en skole som benytter dette meldesystemet.

Digital kommunikasjon med skolen

Istedenfor å benytte den gode gamle meldeboka som barna måtte levere hvis de hadde vært syke eller skulle til tannlegen, bruker foreldrene nå mobiltelefonen isteden.
- Alle foreldre jeg har snakket med er svært positive til den nye måten å gi skolen beskjeder på, forteller FAU-lederen ved Bærland skole.
 
For å sikre at eleven skal trives og lykkes på skolen, må det være en god dialog mellom skolen og hjemmet. Skolen har ansvar for å tilrettelegge for kommunikasjon med hjemmet, og i 2016 må dette skje digitalt og på en måte som når alle hvor som helst og når som helst.

Raskere beskjeder

Vi har også blitt svært vant til at det aller meste i Norge foregår digitalt. Vi leser aviser, vi går i banken og gjør snart nærmest alt mulig via mobil eller pc, derfor er et digitalt meldesystem mellom skole og hjem helt i tiden. Systemet er dessuten mye raskere, og med dette elektroniske meldesystemet er det heller ingen fare for at beskjeder ikke kommer frem fordi barna glemmer å levere meldeboka, eller mister en lapp de har fått med fra foreldrene.
 
– Vi er inne i en ny tidsalder, dette kan være med på å skape trygghet, en god trygghet, sier leder i barne- og ungdomspsykiatrien i Hamar, Trygve Hannevold.
 
Siden det er flere som har tilgang på mobiltelefon enn PC og internett er mobilen den foretrukne løsningen, for den har vi jo også med oss over alt.