Hun er utstillings- og skoleprogramansvarlig hos Engineerium – et viten- og opplevelsessenter som tilbyr ungdomskoler og videregående-klasser en interaktiv læringsøkt i utstillingen deres. Målet er å gi elevene innblikk i hva ingeniørarbeid er og hvordan realfag brukes i praksis i arbeidslivet.

I utgangpunktet var planen å lage en historisk utstilling, ”men vi holder jo på med så mye spennende nå, så hvorfor ikke vise frem det og inspirere folk til å jobbe med teknologiutvikling i fremtiden”, sier Reisæter og legger til:

– Vi ønsker at våre besøkende skal lære om hvordan man jobber med teknologiprosjekter og at de skal få et inntrykk av hvor varierte ingeniøryrker kan være. Vi vil rett og slett vise hva det betyr å være ingeniør. Også håper vi at det vil kunne gi inspirasjon til videre utdanningsvalg, sier hun.

Interaktivt læringsspill

Opplevelsessenteret byr på morsom læring med det interaktive spillet ”Engineering challenge”. Her får elevene virkelig prøvd seg.

– I ”Engineering challenge” får skoleelevene prøve seg som ulike ingeniører i et utbyggingsprosjekt. Spillet er læreplanrelevant i blant annet naturfag, samfunnsfag og matte for ungdomstrinnet og videregående skole, og er laget slik at det kan flettes inn i undervisningen.

Spillet begynner med at elevene introduseres for et nyoppdaget oljefelt og tildeles ingeniørroller med ulike ansvarsområder. Ansvarlig for hvert sitt område må de innhente informasjon hver for seg, for så å dele informasjonen med hverandre for å konstruere den beste løsningen.

– Det gjøres ved at de blir tildelt hver sin iPod som fungerer som en telefon. Her får de inn meldinger, telefoner og e-poster med beskjeder om hva de må gjøre. Denne informasjonen får de hver for seg, så alle er nødt til å bidra for å løse oppgaven.

Til slutt skal teamene presentere løsningene sine for hverandre, for så å stemme frem en vinner.

– Det er en veldig engasjerende måte å lære på i et fysisk miljø, og erfaringen er at de som har prøvd spillet med elevene sine gjerne kommer tilbake med flere klasser, avslutter Reisæter.