– Vi ønsker at elevene skal kunne løse problemstillinger på kreative måter, forteller Elisabeth Palmgren, rektor ved Teglverket skole.

Skolen åpnet i august 2015, og i konkurranse med 25 andre skoler vant de i år innovasjonsprisen for grunnskole. Innovasjonsprisen premierer skoler som har utviklet en helhetlig praksis, der IKT utgjør en viktig faktor i undervisning og læring.

– For å forberede elevene best mulig på fremtiden, må vi legge til rette for at de blir samarbeidende, kreative og kunnskapsbyggende. Aktiv læring er et verktøy for å kunne oppnå disse målene. 
 

Jobber digitalt

Palmgren forteller at man på Teglverket skole har gått bort ifra lærebøker til hvert enkeltfag, og at elevene i stedet bruker iPad.

– Vi bruker iPad til mye læringsarbeid - vi ønsker at elevene skal tilegne seg informasjon på egenhånd, og at de kan bruke den informasjonen i en bevisst prosess frem mot en løsning.

– I aktiv læring får læreren en rolle som designeren av læringsløpet, mens elevene produserer og skaper innhold. Bruk av iPad gagner dette læringssynet, og gjør det enklere for elevene å stille spørsmål, produsere og kommunisere.

Hun påpeker at elevene også har tilgang til et bibliotek med fagbøker og skjønnlitteratur.

– Læreplanen er som resten av landet. Vi forholder oss til opplæringsloven, kunnskapsløftet og hva forskning sier om god læring.
 

Støttes av lærerne

Skolen fikk hjelp av Rikt til den pedagogiske og metodiske implementeringen av sin digitale plattform.

 – Det sørget for at lærerne fikk god opplæring i bruk av iPad som pedagogisk verktøy i undervisningen. De opplever dette som en frihet - de blir selv mer kreative i læringsoppleggene sine, og de styres i større grad av elevgruppen de har foran seg.

Hun forteller at lærerne med tidligere jobberfaring fra tradisjonelle skoler opplever å bruke mindre tid på planlegging nå

Oppløftende resultater

Palmgren vil ikke spekulere for mye i testresultater etter så kort tid, men sier at tidlige indikasjoner er positive.  Hun viser til gode resultater på statlige-, digitale- og nasjonale kartleggingsprøver. Elevgrunnlaget på femte trinn scorer spesielt høyt i regning, lesing og engelsk.

– Det finnes ikke så mye forskning på digital læring, men vi vet mye om hva som er god læring. Ved å utnytte de digitale mulighetene, kan elevene skape noe nytt sammen som ikke var mulig før.

– Dette tilfører læringen en ekstra dimensjon, som vi vet at de trenger for å møte en fremtid vi vet lite om. Det er dette som til sammen effektiviserer læringen og skaper resultater.

Faktaboks

Dette er aktiv læring: Med aktiv læring legger man fokus på at eleven skal tilegne seg kunnskap gjennom å selv hente inn informasjon. Eleven produserer og eier innholdet i større grad enn før, og spiller en større rolle i sin egen skolehverdag.