Av Elisabeth Rongved, kommunikasjonsrådgiver i Lesesenteret

Desentralisert kompetanseutvikling (DEKOM) er et begrep mange har blitt kjent med. Store summer til skoleutvikling gir skoleeiere og skoler større handlingsrom til å drive skoleutvikling i kompetansenettverk med lærerutdanninger og universitets- og høyskolesektoren.

Denne nye virkeligheten gir store muligheter. Men det er en stor oppgave å sette i gang konstruktive utviklingstiltak. Et godt samarbeid er mer enn faglige ambisjoner og planverk. Det handler om å samle tråder, finne fellesnevnere og løfte kompetansen i hver enkelt skole.

Søke partnerskap

Kommuner og skoleeiere kan søke partnerskap både med sin lokale universitets- og høyskolesektor og med nasjonale sentre. Nasjonalt senter for leseforsking og leseopplæring ved Universitetet i Stavanger er kjent som landets største forsknings- og kompetansemiljø innen språk, lesing og leseopplæring. Senteret har ytt bistand til landets barnehager, skoler og PP-tjenester i over 25 år. I tillegg har senteret lang erfaring med skoleutvikling fra satsinger som Språkløyper og Språkkommuner, Ungdomstrinn i utvikling, FYR, Ny Giv og lokale samarbeid.

Dersom dere ønsker å satse på lesing, kan det derfor være et godt valg å involvere Lesesenteret på et tidlig tidspunkt. I tillegg til å bistå med å utvikle det faglige innholdet, kan senteret lede partnerskapet og støtte det profesjonsfaglige utviklingsarbeidet. Senteret har god kompetanse på å gjennomføre konstruktive prosesser og lage systemer som fungerer for skolene.

På Lesesenteret.no kan du lese mer om hvordan Lesesenteret kan bistå i DEKOM.