– Som operasangerinne har jeg ofte utradisjonelle arbeidstider og reiser mye, sier Sine Bundgaard, som tar et internasjonalt nettkurs i valutahandel ved GCMS.


Den danske operasolisten ble ferdigutdannet fra operaakademiet i København i 2001 og har sunget profesjonelt helt siden. En erkjennelse av det er «vigtigt at lære nyt hele livet» – kombinert med et hektisk arbeids- og familieliv – førte henne i retning nettstudier. 

– For meg var E-learning løsningen. Det gjør at jeg kan studere på de tidspunktene som passer meg, typisk på morgenen før dagens operaprøver.
 

Fleksibelt

I dag er det 44 registrerte skoler i Norge som tilbyr fjernundervisning, fordelt over 866 ulike studier. Det kan velges mellom hele studier, eller blant frittstående kurs. Fleksibiliteten er gjerne det første som trekkes frem ved fjernundervisning.
 

Lene Kvisberg, som tar flere nettkurs på NooA videregående skole, peker på det samme:

– Jeg valgte nettstudier fremfor tradisjonelle studier fordi jeg jobber i en hundre prosent stilling. Da kan jeg bare sette meg ned med nettstudiene når det passer meg. For eksempel i ukedagene på kveldstid.

Hun medgir at hun «innimellom» savner det å diskutere skolestoff med andre studenter, men presiserer at oppfølgingen i virtuelle kollokviegrupper gjør at hun kontinuerlig får en pekepinn på hvordan hun ligger an. Det digitale klasserommet gir tilgang til fagstoff, forelesningsvideoer, aktivitetsplan, diskusjonsgrupper, case, interaktive oppgaver etc. Slik kan studenten kommunisere med nettlærer og medstudenter.

– Lærerne er alltid tilgjengelig. Slik får jeg vite hva jeg må jobbe mer med og den slags, sier Kvisberg.


Sosial dimensjon

Også Sine Bundgaard minner om at nettstudier faktisk har en sosial dimensjon.

– Selvfølgelig er den sosiale dynamikken annerledes om man studerer online, men for min egen del har jeg for eksempel adgang til GCMS’ alumni group og andre onlineforum slik at jeg hele tiden er i kontakt med nettlærere og andre som studerer.

Fleksibiliteten og «elastisiteten» ved nettstudier er vel og bra, men har den også en bakside? Kan det også bli for mye frihet? For lite rammer?

– Jeg prøver å være strukturert og sette av to-tre bestemte kvelder, sier Lene Kvisberg.

– På den måten unngår jeg at det «sklir ut». Og så kan jeg, med god samvittighet, finne på noe de andre kveldene.


Hennes erfaring er at det «nok er lettere» å begynne med nettstudier etter en «mellomstopp» etter videregående skole, men at det også er «fullt mulig» å gå direkte fra videregående skole og over til nettstudier gitt at man er tilstrekkelig strukturert.
 

Ikke overlatt til seg selv

Kvisberg viser også til at det er innleveringsoppgaver underveis i semesteret – av både frivillig og obligatorisk art – som gjør at studenten ikke er helt overlatt til seg selv.
 

Også Sine Bundgaard peker på noen av de personlige egenskapene om kreves. Dels handler det om motivasjon, og dels handler det om evnen til å jobbe planmessig, disiplinert og selvstendig:

– Det er vanskelig å generalisere – for situasjonen og motivasjonen til de som studerer er gjerne veldig forskjellige. Men det er klart at selvdisiplin er et stikkord. Når det er sagt, så er det selvfølgelig masse støtte å hente.

Nettstudier passer for deg som:

Ønsker å kombinere studiene med jobb eller familie

Ønsker å gjennomføre studier i ditt eget tempo - når som helst

Ønsker å reise samtidig som du studerer

Ønsker å fullføre tidligere påbegynt utdannelse