- Jeg ønsket å ta en logistikkutdanning da jeg har jobbet med logistikk i Forsvaret og synes det er et spennende fagområde. I tillegg tror jeg det er en disiplin som er viktig for suksess både i det private og det offentlige. Etter det jeg hadde hørt var Høgskolen i Molde stedet man burde studere dersom man ønsket å studere logistikk, sier Olger Pedersen, student ved HiM.

Skiller seg ut på jobbmarkedet

De aller fleste som studerer ved skolen har veldig god utsikter på arbeidsmarkedet.

- Jeg kan jobbe innenfor de fleste bransjer og sektorer med denne utdanningen. Jeg synes også det er positivt at det er relativt få som tar en ren logistikkutdanning, dette gjør at vi skiller oss ut på jobbmarkedet, sier han.

Pedersen forstår at gode karakterer alene ikke er noen garanti for relevant jobb.

- Jeg tror det er viktig å velge fag som er relevante med tanke på det man ønsker å jobbe med og utnytte de ulike mulighetene som oppstår til å knytte kontakter i den bransjen du ønsker å jobbe i. Jeg tror også at det er lurt å faktisk ta studiene seriøst og gjøre en innsats for å oppnå gode resultater, studiene er tross alt det som er profesjonen vår i den perioden vi studerer, sier han.

Sport management

Marte Setalid studerer Sport Management og er på andre året av en bachelorgrad.

- Sport Management er en relativt ny linje i Norge og det var viktig for meg å velge en skole som hadde et godt utgangspunkt. HiMolde er en av skolene med lengst erfaring innenfor Sport Management og ble et naturlig valg for meg, sier hun.

Sport Management er et tverrfaglig studie med et mangfold av fag.

- Vi har alt fra anatomi til finans og jus. Med dette får vi en bred kunnskap, noe som gir oss et godt grunnlag både videre i jobb og med valg av master. Faget kan kanskje for noen virke som en spesiell utdanning i forhold til arbeidsmarkedet. Idretten er hele tiden i utvikling og som i alle andre sektorer er det viktig at arbeidstakerne har erfaring og utdanning innenfor det aktuelle feltet, sier hun.

- Norsk idrett har lenge vært preget av å være styrt av "gutteklubben". Selv om mange gjør en god jobb har norsk idrett godt av å få inn nytenkende ressurser, sier hun.