I fjor ble det løst 7,3 millioner matteoppgaver på nett i en hektisk maimåned. I år skal visstnok rekordene ligge tynt an.  MatteMaraton består av etapper, der elevene vil drilles i matematiske begreper, tallforståelse, regneferdigheter og løsningsstrategier. Alle som fullfører MatteMaraton er med i trekningen av fine premier. I år arrangeres det en klassekonkurranse, lærerkonkurranse og Instagram-konkurranse. De beste klassene i Norge samles til finale i Oslo på høsten.

Det er Norges mest brukte digitale læremiddel i matematikk, Kikora, som står bak MatteMaraton. Den landsdekkende konkurransen arrangeres for fjerde året på rad for mellomtrinnet, ungdomsskolen og videregående skoler. Administrerende direktør i Kikora, Johan Kvarving Vik, tror årets mattekonkurranse vil føre til nye rekorder.

- Et vanlig maraton er 42,2 kilometer, og MatteMaraton består derfor av 422 oppgaver som man skal løpe gjennom i mai måned. Dette er en veldig fin måte for elever, foreldre og andre til å repetere og lære matematikk på, sier en engasjert Vik.

Foreldrene utfordres

Nytt av året er at foreldre og alle andre kan logge seg inn og bli med gratis, for å løse problemene i maratonkonkurransen. Konkurransen er der for at elever og lærere, og hele klasser, skal kunne strekke seg kunnskapsmessig. Premiene vil kun elevene og lærere få sjansen til å vinne. Foreldre og andre interesserte får derimot gleden av å kunne teste seg selv, og se hvilket matematisk nivå de befinner seg på.

- Det viktigste for oss er at flest mulig er med. Interessen for matematikk og realfag er viktig for landets fremtid, og vårt digitale prosjekt er laget for at ingen skal henge etter, og at man skal kunne strekke kunnskapene sine videre, forklarer Vik.

Flere samarbeidspartnere støtter MatteMaraton, og Microsoft Norge er hovedpartner. Utdanningsdirektør i Microsoft Norge, Bjørn Hovemoen, er imponert over det store engasjementet rundt MatteMaraton.

- Realfag er kjernen i det vi driver med, og vi er opptatte av å utvikle fremtidens læringsteknologi. Det er naturlig for oss å støtte MatteMaraton, og det er gøy å heie på elevene som løper i hele landet, sier Hovemoen.

Effektivt for lærere og elever

Kjernen i Kikoras digitale matematiske læringsprosjekt består av å tenke nytt med tanke på læring av matematikk, både for lærere og elever. Elevene får fortløpende tilbakemeldinger av læringssystemet underveis mens man regner, slik at man lettere får det til på egenhånd. Fremgangsmåten i alle utregninger har læreren full oversikt over, noe som gir en total oversikt over elevenes utregningsmetoder. Analyser av alle elevenes utregninger utføres automatisk, og viser hvilket nivå de forskjellige er på. I systemet ligger det også løsninger for å gi tilpassede lekser og rettinger i sanntid.

- Analysedelen av Kikora gir læreren et unikt overblikk over elevenes prestasjoner, noe som gir muligheten til å følge opp og tilpasse læringen deretter, sier Vik.

Grefsen - et skoleeksempel

Grefsen skole er den tredje mest aktive skolen i Norge, med over 340 000 løste oppgaver i Kikora i inneværende skoleår. Are Enger er rektor ved skolen og en ivrig Kikora-tilhenger. Vi er på besøk for å hilse på, høre hva elever og lærere synes om Kikora, og for å oppfordre mellomtrinnselevene til maksimal innsats under MatteMaraton.

- Kikora fungerer veldig godt på flere forskjellige områder. Som mengdetreningsverktøy for grunnleggende ferdigheter i matematikk er Kikora strålende, og dessuten er det lett å la de flinkeste elevene slippe seg løs i vanskeligere materiale når de har vist at de mestrer matten på sitt eget trinn, sier Enger.

Foto: Sara Angelica Spilling. Merk at forsidebildet i trykkversjonen av avisen var feilkreditert. Fotografens navn til dette bildet skal være Sara Angelica Spilling.

Foto: Sara Angelica Spilling. Merk at forsidebildet i trykkversjonen av avisen var feilkreditert. Fotografens navn til dette bildet skal være Sara Angelica Spilling.

Steinar Mushom, som er mattelærer på 5. trinn, utdyper:

- På det forrige trinnet jeg hadde, satt plutselig en gruppe 7.-trinnselever og regnet på ligninger på 8.- og 9.-trinnsnivå. De hadde blitt ferdige med oppgavene de hadde fått, og hadde deretter begynt på ungdomstrinnspensum helt på egenhånd.

Nå er de klare for MatteMaraton i mai, og skal gjøre en solid innsats for øke elevenes læring. Muligheten for å vinne premier er en god ekstra motivasjon for elevene.

- Nå gleder vi oss til neste MatteMaraton, og vi har ambisjoner om å få Grefsen høyt opp på listene over landets beste skoler, sier rektor Enger.

Vil du vite mer om MatteMaraton, besøk MatteMaraton.no og kikora.no