– Det spås stor mangel på arbeidskraft i realfagsyrkene fremover, og elevene må inspireres til å tenke i den retningen, sier Stian Elstad, daglig leder i FIRST Scandinavia, en ideell stiftelse som jobber for å øke realfagsinteressen blant barn og unge.

Praktisk rettet undervisning i teknologisk velutstyrte lokaler og fokus på dybdekunnskap gir mestringsfølelse og motivasjon, mener han. Spesielt er det viktig for de som sliter med å følge den tradisjonelle undervisningen.

– Tilbakemeldingene vi får av elevene er at de opplever egen innsats som større og det de gjør som meningsfullt.

Konstant utvikling

I dag er det 30 Newton-rom i Norge. Målet er et tilbud i alle kommuner. Konseptet er basert på et delingsprinsipp, og alle Newton-rom deler undervisningsopplegg, ny kunnskap og erfaringer. Rommene eies og driftes av kommunen eller fylkeskommunen og all læring er forankret i læreplanen.

– Tradisjonell undervisning gir viktig, fundamental læring, og i Newton-rommene er undervisningen tilpasset ulike læringsstiler gjennom varierte undervisningsmetoder.

– Med Newton-konseptet tilbyr vi en infrastruktur og et rammeverk kommunene kan hekte seg på, for å få tilgang til gode kvalitetssikrede undervisningsopplegg, samt dele på erfaringer med andre Newton-rom i Norge og etterhvert i andre land, forteller Elstad.

– Viktig bidrag

– Vi vet ikke hvilke jobber vi skal utdanne elevene til i framtiden, men vi vet vi trenger kreativ og nysgjerrig ungdom i realfag, sier Kjersti Gylseth, Newton-lærer i Steigen Kommune.

Newton-lærerne er spesialister i sine fagfelt, og besøkslærerne får faglig påfyll og undervisningsideer.  

– Newton-rommene gir et viktig bidrag til skolens formål; skape engasjerte og utforskende barn og unge. Newton er en arena for elevaktiv læring der en får tid til dybdelæring og utforsking.