– Vi ser at markedet for 1:1 fremtvinger nye måter å raskere levere IT-plattformen i skolen. Målsettingen for IT-avdelingene bør være å muliggjøre en plattform som skolen kan lære på, ikke pakke ut av esker og trykke F12. Intune og Windows 10 vil i et slikt miljø myndiggjøre elevene til å ta mer eierskap i en prosess med å sette opp sin egen enhet.

Elevene bygger kompetanse og fortrolighet med det digitale, og samtidig kommer de raskere i produksjon på skolen, sier Håvard Siegel Haukeberg i Microsoft Norge.

Reis til skyen, helt eller delvis

For skole-IT er Windows 10 med Intune et tydelig paradigmeskifte som innebærer at IT overlater flere av driftsoppgavene til operativsystemet og skytjenesten.

– Noen betaler store summer for å få andre til å gjøre denne jobben, så penger kan man også spare, fortsetter Haukeberg.

Det kan oppleves tøft å ta skrittet fullt ut i Microsoft Intune. Innøvde rutiner kan være vonde å vende, men ofte er det fullt mulig å beholde en sameksistens mellom Intune og eksisterende System Center-miljø.

Microsoft jobber i dag tett sammen med HP for å tilby best mulige løsninger til skolevesenet. Andreas H. Augdahl i HP løfter blant annet frem HP ProBook x360 11 G1 Education Edition.

– Denne er konstruert for å fungere optimalt som læringsverktøy. Den er nettbrett og PC i ett, og er bygd for å vare. Fokuset på bruk i skolen kommer til uttrykk gjennom solid design og lang batteridriftstid.