Av: Ola Erstad, Instituttleder - Institutt for pedagogikk, Universitetet i Oslo

Men det som er nytt i våre dager er hvordan teknologiutviklingen også skaper nye handlingsrom for lærere og elever som utfordrer tradisjonelle arbeidsmåter og skolens organisasjon.

Vi har alle bestemte oppfatninger om hvordan skole og utdanning ser ut, primært fordi vi alle har gått gjennom det samme skolesystemet. Men hva om vi i de kommende årene vil se helt nye eksempler på hvordan utdanning kan organiseres?

Nye undervisningsformer

Ett eksempel er ‘omvendt klasserom’ som mange norske lærere prøver ut. Det innebærer at elever får introduksjon av læreren til et tema i form av korte videoer som de ser på nettet før de kommer til skolen, for dermed å frigjøre tid til fordypning og diskusjon når man først er sammen på skolen. Foreløpig har vi lite forskning som dokumenterer hvordan denne metodikken fungerer overfor ulike elevgrupper, og det forutsetter at alle elever forbereder seg før de kommer til skolen, noe man ikke alltid kan ta for gitt. Samtidig understøtter dette en utvikling i retning av mer varierte og fleksible undervisningsformer noe vi vet fra forskning kan stimulere elevers læring. Lærere vil også kunne få mer tid til dybdelæring ved at elevene får mer tid til fordypning i fagstoff.

Internasjonalt samarbeid

På samme måte opplever lærere at nye handlingsrom åpner seg gjennom internasjonalt samarbeid med skoler i andre land gjennom bruk av skype og sosiale medier, eller gjennom forsert undervisning ved å gi elever tilbud om å delta i nettbaserte kurs på et høyere faglig nivå enn det klassetrinnet de går på og dermed ikke bare være avhengig av læreren som er fysisk tilstede og som ikke alltid kan svare på alt.

Men det er viktig å skille mellom ulike former for teknologi og hva de kan bidra med, enten på tvers av ulike fag, slik som sosiale medier eller læringsplattformer, eller teknologier og programvare som er rettet inn mot spesielle fag og nivå. Men teknologien i seg selv er verken bra eller dårlig. Det i samspillet med lærere, elever og fagstoff at nye handlingsrom oppstår.