- Vi ser et arbeidsmarked som er i stor forandring. En rekke oppgaver som bedriftene tidligere gjorde selv, blir outsourcet, ofte til andre land. Det er også mange oppgaver som blir mer sentraliserte enn de var før. Innenfor finans- og økonomi er det særlig de enklere regnskapsoppgavene som lønn, fakturering og enkel regnskapsføring,  oppgaver som pleide å være inhouse i bedriftene, som nå blir sentralisert eller settes ut til andre selskaper, sier Torill Guzman som er leder for Office & Finance i Adecco Norge.

De bedriftsinterne systemene har blitt mye enklere og har forenklet regnskapsførselen, dette fører til at færre mennesker kan gjøre flere oppgaver:

- Dette utviklingstrekket fører til at det er flere som får mer kombinerte roller enn tidligere. Før hadde man kanskje egne lønnsmedarbeidere og andre medarbeidere som bare fakturerte, i dag behersker kanskje økonomimedarbeiderne i større grad begge disse rollene.

Færre mennesker i de tradisjonelle bransjene

- Bankene bygger ned filialene sine, de har nærmest sluttet med kontanter og tjenestene blir i langt større grad digitale. Derfor trimmes organisasjonene og de får færre ansatte. For bemanningsbransjen er dette en utfordring. Det er langt fra sikkert at vi kan basere fremtiden på utleie av vikarer, og trenden går nok mer i retning av at vi må drive mer med rådgivning for eksempel innen bemanning, bemanningsløsninger, coaching og lederrekruttering.

- Hvis jeg skal gi et råd til de som står på trappene på vei inn i yrkeslivet og kanskje ønsker å arbeide innen økonomi og finans, så er det å holde seg digitalt oppdatert og sørge for å følge med i utviklingen, for ting skjer raskt. Men de unge bør også tenke godt igjennom hva de egentlig vil, for yrkesvalg handler om mer enn bare lønn og titler, det er viktig å finne en jobb du trives i, og det beste er å lage seg en plan og tenke godt igjennom hva du egentlig vil, avslutter Guzman.