Terje Melheim er avdelingsleder og prosjektleder for digital skolehverdag ved Hamar Katedralskole. Han forteller at prosjektet med "papirløse" klasser startet i fjor.

­– Da startet to av til sammen åtte studiespesialiserende klasser med kun digitale bøker, og hybrid pc-en Microsoft Surface. Dette ga så positive resultater at vi ble interessert i å fortsette dette arbeidet, for å se hvilke resultater dette kan føre til over tid. Det betyr at prosjektet er videreført inneværende skoleår, men er blitt en del av et større prosjekt som kalles digital skolehverdag, forteller Melheim.

– Tre nye klasser, inkludert design og håndverk på yrkesfag, bytter nå ut papir og bøker med digitale løsninger. Nå arbeider vi bevisst med elevenes evne til å koble kunnskap mellom ulike kilder og utvikle elevenes kildekritikk.

Økt læring i fokus 

Melheim forteller at utgangspunktet er at digitale løsninger per definisjon ikke er gode eller dårlige.

– Det er ikke automatikk i at ting går bra dersom man pøser inn digitale verktøy i klasserom. Vi er opptatt av å finne god bruk av de digitale verktøyene som fungerer læringsfremmende. Vi vil oppleve en god bruk av teknologi, en kritisk sans til sosiale medier og en konstruktiv og positiv innstilling til digitale verktøy. Digital kompetanse, i tillegg til lese, skrive, regne og utrykke seg muntlig er definert som de fem grunnleggende ferdighetene for læring og utvikling i skolen, og for å være med på samfunnsutviklingen er vi nødt til å ha digitale hjelpemidler på agendaen, mener Melheim. 

Raskt i gang 

Yngve Nygaard er lærer og fagpedagogisk leder for bruk av IKT ved Hamar Katedralskole. Han forteller at i de heldigitale klassene er det eneste elevene har med seg på skolen er hybrid-pcen Surface og den digitale pennen som følger med.

– I tillegg bruker vi læringsplattformer og andre digitale plattformer i det arbeidet vi gjør. Dette har gått veldig bra, og vi hadde en del undersøkelser underveis der elevene uttrykte stor tilfredshet over å jobbe på denne måten.

– Spesielt igangsettingen av timene har gått mye smidigere. De andre klassene kan gjerne bruke noen minutter på å finne frem utstyr, mens hos oss er man meget raskt i gang. I tillegg er innleveringsraten markant høyere enn i andre klasser, mye fordi læringsplattformens kalender gir en oversikt over hele uka, forteller Nygaard. 

Digitale ringpermer

- Vi bruker også OneNote, som er et godt og strukturert arbeidsverktøy for elevene. Dette er en digital ringperm og notatblokk for elevene. I OneNote kan elevene gjøre notater i håndskrift med sin digitale penn, de kan samle notater, lydfiler og presentasjoner. Alle elevene får hver sin elektroniske notatblokk der både elevene og lærene kan samhandle. Dette er veldig nyttig og oversiktlig for elevene og gir læreren muligheten til å følge opp elevenes arbeid, sier Nygaard.