- Dette er en strategisk, tverrgående satsing for å øke og forbedre tilbudet innenfor etter- og videreutdanning i ledelse, særlig rettet mot de sektorer høgskolen utdanner til. Dette kan være teknologibedrifter, mediebedrifter, stat og kommunesektor, helsevesen, skoleverket, barnehager og bibliotek. Gjennom etableringen av School of Management ønsker høgskolen å bidra til livslang læring og omstilling i arbeidsliv- og samfunnsliv, sier senterleder Kristi Agerup.

Høgskolen har i mange år hatt flere studier i ledelse som Rektorutdanningen, Nasjonal lederopplæring for styrere i barnehager og skreddersydde lederstudier for både arbeidsgiver- og arbeids-takerorganisasjoner.

- School of Management tilbyr over 20 etter- og videreutdanningsstudier innen ledelse, som er en blanding av allerede eksisterende tilbud og flere helt nyutviklede studier.  Vi ønsker med dette å styrke tilbudet innen ledelsesutdanning rettet mot våre profesjons- og yrkesfelt, og ikke minst synliggjøre høgskolens fagmiljø innenfor ledelse, sier Agerup.

Innføring i skoleledelse

Rektorutdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus gir en forskningsbasert innføring i skoleledelse og kunnskap om hvordan rektorer kan bidra til elevenes læring og personlig vekst gjennom effektiv ledelsespraksis.  I inngangen til en ny digital revolusjon er det også avgjørende at rektorer kan lede omstilling, endring og utvikling.

- Rektorer har en av de viktigste lederjobbene i det norske samfunn, og betydningen av en dyktig rektor kan ikke overvurderes. Denne påstanden er underbygd gjennom internasjonal skoleforskning, som viser en systematisk sammenheng mellom effektiv skoleledelse og velpresterende skoler. Det er følgelig en samfunnsoppgave av rang å utdanne dyktige rektorer til norsk skole, forklarer førsteamanuensis Jan Merok Paulsen.

Rektorutdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus gir skoleledere forskningsbasert kunnskap om organisasjon på en måte som tjener samfunnsoppdraget. Det kreves også at rektorer samhandler med foreldre, lokalsamfunn og arbeidsliv på en produktiv måte.

I Rektorutdanningen ved HiOA kobles forskning og fagkunnskap til egen ledelsespraksis gjennom et individuelt utviklingsprosjekt som følger studiet fra første til siste samlingsdag. Utdanningen er basert på norsk og internasjonal empirisk forskning og den er samtidig sterkt praksisrettet.

Faglig høyt nivå

- Man møter forelesere som er til fingerspissene profesjonelle og som holder et så faglig høyt nivå at man sjelden eller aldri vil få muligheten til å studere under så dyktige mennesker. Det som også er svært viktig og imponerende er at de også i svært stor grad involverer seg i vår utvikling og læring. Man blir veiledet og fulgt opp tett, og den individuelle oppfølgingen man får er for meg helt unik, forteller Jannicke Eriksdatter Argren, rektor på Kringsjå skole i Oslo. 

- Temaene spenner over elevers læring, ledelse, teamutvikling, juss, organisasjonsutvikling, coaching og pedagogisk analyse. Dette kobles direkte til ferdighetstrening individuelt og i flere teamformer, der formålet er modell-læring og trening i praktiske verktøyer. Studiet gjennomføres i samlinger på deltid og er tett knyttet til deltakernes egen skolelederjobb, utdyper Merok Paulsen

- For min del har den kunnskapen jeg tilegnet meg gjennom studiet gitt meg en faglig tyngde og trygghet som er helt nødvendig for å drive skoleledelse og skoleutvikling på et profesjonelt nivå. I siste instans var det dette som gjorde meg trygg på å søke rektorjobb i etterkant, avslutter Argren.  

Faktaboks:

HiOA tilbyr på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet Nasjonalt utdanningsprogram for rektorer; Rektorutdanningen. Utdanningene gir 30 studiepoeng, og tilbys i et konsortium-samarbeid med Senter for Praksisrettet Utdanningsforskning (SePU) ved Høgskolen Innlandet, Stiftelsen IMTEC og Karlstad Universitet.  Utdanningen trekker således veksler på fire sterke fagmiljøer med lang erfaring i skoleforskning, praktisk skoleutvikling og ledelsesutvikling.  Det tas opp studenter årlig, og siden oppstarten i 2010 har ca. 400 studenter gjennomført rektorutdanningen ved HiOA.