Lær Kidsa Koding! (LKK) er en frivillig bevegelse som arbeider for at barn og unge skal lære å forstå og beherske sin egen rolle i det digitale samfunnet.

- Vi har aldri vært omgitt av så mange datamaskiner som nå. Å kunne lage eller skjønne hvordan programmer virker bør derfor være en elementær kunnskap – omtrent som sløyd har vært til nå. Ikke alle skal bli programmerere, og ikke alle skal bli snekkere. Men vi hevder at å forstå hvordan du kan styre datamaskiner er en elementær kunnskap. Derfor er en viktig del av vår virksomhet å arbeide for at alle unge i skolealder får mulighet til å lære programmering og bli kjent med informatikk som fag, forteller Simen Sommerfeldt som er grunnlegger av LKK og som til daglig arbeider som teknologisjef i Bouvet.

LKK et løst organisert frivillig nettverk av lokale grupper, privatpersoner, myndigheter, skoler og bedrifter som kan hjelpe hverandre på tvers av landet. Fellesnevneren er at de er opptatt av verdien av å lære barn IT. De lokale ildsjelene og det lokale engasjementet styrkes og omsettes i konkrete aktiviteter og tilbud.

Skolepolitikk i forandring

- Nå som oljeinntektene svikter, blir det vanskelig å forstå at ikke Norge ikke har gjort som mange andre europeisk land og innført programmering i skolen. Vi klarer å hjelpe de barna som bor i nærheten av kodeklubber, men det monner ikke nok. Derfor arrangerer vi lærerkurs over hele landet, og lærernettverket vårt jobber hardt med å samle inn og produsere lærestoff og undervisningsopplegg for skoleverket.

- Men det er også en glede å registrere at Oslo skal tilby koding til alle fjerdeklassinger på AKS fra og med neste år, og at en kommune som Ulstein har besluttet å innføre koding på alle skoler i hele kommunen i alle klassetrinn, sier Sommerfeldt.

Flere kvinner

Suksessen til bevegelsen skyldes alle de frivillige som yter en skjerv for barnas fremtid. Og nå kan du også bidra, og det er særlig kvinner som oppfordres til å delta. Jentene trenger nemlig kvinnelige forbilder som kan vise at jenter kan bli noe innenfor it:

- Det er så mye som kommuniseres ubevisst når en ung jente møter en kvinne med selvtillit og kunnskap. Så til dere IT-karrierekvinner der ute: Join en kodeklubb eller hjelp den lokale skolen!