Arne Krokan, prof. Dr. polit ved NTNU, har skrevet bok om Smart læring, i tillegg til at han har flere online-kurs om tematikken. Han mener systemet er genialt.

- Dette er noe av det smarteste som noensinne er funnet opp. Systemet undersøker hva eleven behersker. Ta algebra, for eksempel: Hvis eleven ikke får til å løse en enkel ligning, kan det hende eleven er usikker på brøkregning, hånderting av parenteser, eller potensregning. Finner man ut at dette skyldes brøkregning går Multi Smart Øving-systemet tilbake, og trener opp akkurat den ferdigheten som eleven mangler. Når den er trent opp får man gå videre i systemet, forutsatt at det ikke er andre hull som må fylles.

Norge scorer lavt internasjonalt

Norge scorer lavt på matematikkferdigheter i internasjonale undersøkelser. Over 40 prosent av de som tok eksamen på 10. trinn i matematikk i fjor fikk karakteren 1 eller 2. Vi har i tillegg en lavere andel av veldig flinke elever innen matematikk enn de fleste andre land. Krokan mener Smart læring og tjenester som Multi Smart Øving kan bidra til å heve dette nivået.

- Det sier seg selv at når elever kommer til tiende klasse med kjempestore hull i matematikkferdighetene, så er det vanskelig å henge med. Vi ser flere grunner til at vi er så dårlig i matematikk. Det kan være at elvene ikke ser hvordan de skal bruke kunnskap, det er også en akseptert holdning å ikke være et ‘mattehode’, sier professoren.

Opplever mestring

Ved Bogstad Skole i Oslo er Multi Smart Øving foreløpig tatt i bruk på 4. og 5. trinn, i tillegg til at det er på utviklingsstadiet på 1. og 2. trinn. Rektor ved skolen, Brynhild Farbrot, forteller at elevene nå opplever at de mestrer matematikken på en helt ny måte.

- Alle får tilpasset oppgaver til sitt eget nivå. Hvis de ikke mestrer en oppgave så blir de sendt videre til noe de mestrer. Dette er veldig tilfredsstillende for hver enkelt elev. Tidligere var for eksempel leksen å gjøre side 40, -og da havnet man gjerne midt på treet; noen kunne det fra før av, mens for andre var nivået altfor høyt. For de som ikke mestret det kunne det føre til angst, gjennom dette systemet får alle en opplevelse av mestring.

Dette er også et særdeles godt hjelpemiddel for lærerne, fortsetter Farbrot.

- Læreren får oversikt over elevenes kompetanse. De kan gå inn å se hva elevene har fått til, og hva de ikke har fått til, og så kan de legge opp undervisningen der etter. Det er et helt unikt supplement. Det er blitt veldig populært, elevene synes det er veldig spennende, og de liker å jobbe med digitale oppgaver. Jeg snakket med en mor til en 2. klassing nettopp, og hun fortalte at sønnen var blitt helt hekta på matteoppgaver, og det er jo veldig moro. Vi kommer garantert til å fortsette med dette, sier rektor Farbrot.