– Oslo Edtech Cluster er et nettverk for selskaper som jobber innen området læringsteknologi. Edtech gir mulighet for læring uavhengig av tid, sted, plattform, nivå og rom, sier CEO i Oslo Edtech Cluster, Hege Tollerud.

Hun forteller at med riktig bruk av gode edtech-løsninger kan læring organiseres smartere og gjøres mer motiverende.

– Det kan også tilpasses hver enkelt og gi alle mulighet til å lykkes med å få nødvendig kunnskap og kompetanse, sier hun.

Viktig med samhandling

Riktig bruk er helt avgjørende om denne teknologien skal bidra til bedre læring.

– Dette vet både leverandører og brukere, og det er noe den norske edtech-næringen tar på alvor, sier hun.

Samhandling mellom bruker og leverandør er ifølge Tollerud en forutsetning for å skape produkter og tjenester som det er behov for, og for at brukeren skal få maksimalt ut av de verktøyene de har tilgang til.

– Teknologi i seg selv skaper ikke nødvendigvis bedre og mer effektiv læring, men innhold og god pedagogisk bruk av digitale tjenester og produkter kan gjøre det.

For oss er det viktig å tilrettelegge for arenaer der medlemmene i klyngen får treffe brukerne. Da kan de høre direkte fra dem hvor deres utfordringer ligger, og hva de ønsker seg og samtidig få muligheten til å vise hva som er nytt fra våre medlemmer, sier hun.

Gode møteplasser

Oslo Edtech Cluster har 45 medlemmer, som representerer alle områder innen læringsteknologi - fra innhold i spesifikke fag, læringsanalyse, mobil kommunikasjon, organisering og kommunikasjon av undervisning, innleveringer, plattformer for sosial læring, digitale prøver, tilpasset læring og administrative systemer for planlegging.

– Medlemmene utfordres til å tenke samarbeid, synergier og felles posisjonering mot markeder og aktører, og de utvikler og gjennomfører felles aktiviteter som styrker samarbeidet, sier Tollerud.

Oslo Edtech Cluster arrangerer møteplasser for sine medlemmer og brukere i både utdanningssektor og næringsliv – i Norge og internasjonalt.

– Internt er det aktiviteter der medlemmene i klyngen møtes for å utveksle erfaringer og kunnskap rundt ulike problemstillinger og utfordringer knyttet til vekst i markedet, sier hun.

Startet i 2015

Et av målene i Oslo Edtech Cluster er å koble næringens aktører med forskning- og utviklingsmiljøer og brukersiden.

– Dette gjøres for å teste, dokumentere og utvikle de mange spennende læringsverktøyene som aktørene i nettverket jobber med å produsere og distribuere, sier Tollerud.

Hun forteller at Oslo Edtech Cluster ble godkjent som ARENA-klynge gjennom Norwegian Innovation Clusters sommeren 2015.

Programmet finansieres av Innovasjon Norge, Forskningsrådet og SIVA.