Den digitale utviklingen går i ekspressfart  

Eivind Hansen er barneskolelærer ved Solberg skole i Nedre-Eiker kommune i Buskerud. Han er også kompetansepartner for Microsoft og deltaker i Microsoft Innovative Expert Educator program. 33-åringen begynte som lærer i 2007 og han har sett en stor utvikling i måten skolene arbeider på.   

- Egentlig har utviklingen vært formidabel og den har nok skjedd ganske naturlig ettersom den generelle pc-tilgangen har økt. I tillegg endres holdningene. Ludvigsen-utvalget vil for eksempel likestille elevenes digitale ferdigheter med kunnskaper i lesing, skriving og regning. Dette gjør nok også noe med hvordan kommunene tenker når det gjelder bruken av digitale hjelpemidler i skolen, sier han.  

- Blant annet har det blitt mye enklere å dele dokumenter enn det var før, og da snakker vi om skydeling som har kommet mye mer inn i skolen. Det gjør at elevene kan arbeide med de samme tingene på en pc på skolen som hjemme på egen pc, nettbrett eller mobil, forteller han.

Digital skrivebok  

Det er særlig OneNote, et program han betegner som en skjult skatt i Officepakken til Microsoft, som han bruker aktivt i undervisningen.  

- Den erstatter på mange måter den tradisjonelle skriveboka som elevene brukte tidligere og alt de gjør ligger lagret i OneDrive-løsningen til Office365, forklarer Eivind.  

Han bruker en elektronisk klassenotatbok som er delt inn i tre hoveddeler.   

Et innholdsbibliotek hvor lærer deler informasjon med elevene, her er det kun lærer som kan legge ut og redigere på innholdet. Elever kan kun kopiere ark over i egen bok. Her kan læreren legge ut informasjon, ukeplaner, oppgaveark og fagnotater. Alt en lærer tidligere måtte bruke tid på å dele ut til hver elev i klassen. På den måten vil også elever som er borte fra skolen kunne holde seg oppdatert.   

Den neste delen er et samarbeidsområde der alle elevene og læreren både har lese og skriverettigheter. Derfor egner denne delen seg blant annet godt til idèmyldring og gruppearbeid.  

Bedre tilbakemeldinger  

Elevene trenger ikke en gang å lagre arbeidet. I OneNote synkroniseres alle endringer automatisk, eleven trenger ikke tenke på å «levere inn» en oppgave ettersom læreren har tilgang til hver notatblokk.

- I klassen min har jeg flere elever med lese- og skrivevansker og de kan for eksempel løse oppgaven og levere svaret i form av en lydfil eller spille inn en liten videosnutt isteden for å løse oppgaven skriftlig. Jeg sender også ofte en lydfil eller liten video tilbake til elevene som en del av evalueringen. Det er det mange som setter pris på og vi ser at innleveringsprosenten har blitt høyere som følge av dette.

Utdanner elever til fremtidens jobber  

- Jeg vil gjerne være en lærer som gjør hverdagen litt annerledes for elvene mine. Derfor bruker jeg mange andre applikasjoner i tillegg til OneNote. Vi utdanner ganske sikkert elever til jobber som ikke eksisterer i dag. Det gjør at det stilles nye krav på områder som problemløsning og kommunikasjon, samt bruk av teknologi. Den kompetansen som elevene må besitte i fremtiden er nok en helt annen enn hva skolen tradisjonelt har kunnet tilby dem, så vi må følge med i utviklingen.