Edtech gir mulighet for læring uavhengig av tid, sted, plattform, nivå og rom. Med riktig bruk av gode løsninger kan læring organiseres smartere og mer effektivt, gjøres mer motiverende, tilpasses hver enkelt, og gi alle mulighet til å lykkes med å få nødvendig kunnskap og kompetanse.

Oslo Edtech Cluster er et nettverk, en næringsklynge, for norske selskaper og aktører som jobber med læringsteknologi. Klyngen har 55 medlemmer, som representerer alle områder innen edtech, fra innhold i spesifikke fag, digitale læremidler, læringsanalyse, mobil kommunikasjon, organisering og kommunikasjon av undervisning, innleveringer, plattformer for sosial læring, digitale prøver, tilpasset læring og administrative systemer for planlegging.

Teknologi i seg selv skaper ikke nødvendigvis bedre og mer effektiv læring. Men innhold og god pedagogisk bruk av digitale tjenester og produkter kan gjøre det. Og endringen kommer gjennom nye måter å tenke og gjøre ting på. Vi må gå fra å være bare mottakere og forbrukere til å produsere. Måten og miljøet vi lærer på og i er ulikt for alle, det samme er hvilket nivå den enkelte er på. Her kan teknologien være med på å tilrettelegge slik at enhver får utfordringer tilpasset sine behov. Og dermed øke mestringsfølelse og læringsutbytte.

Møteplasser

Oslo Edtech Cluster tror at samarbeid og deling er sentralt for å oppnå at det utvikles gode pedagogiske løsninger som gjør at brukeren aktivt tar del i egen læring, og forstår hvorfor og hvordan de skal produsere nyttig kunnskap.

Internt er det aktiviteter der medlemmene i klyngen møtes for å utveksle erfaringer og kunnskap rundt ulike problemstillinger og utfordringer knyttet til vekst i markedet. Ved å stå samlet og dele vil alle ledd stå bedre rustet til å levere produkter og tjenester av beste kvalitet.

Næringen har imidlertid ikke mulighet til å skape et velfungerende marked på egenhånd. Samhandling mellom bruker og leverandør er en forutsetning for å skape nye produkter og tjenester som det er behov for, og for at brukerne skal få maksimalt ut av de verktøyene de allerede har tilgang til. Dette vet både leverandører og brukere. Og det er noe den norske edtechnæringen tar på alvor. For Oslo Edtech Cluster er det viktig å tilrettelegge for arenaer der medlemmene i klyngen får treffe brukerne, for å høre hvor deres utfordringer ligger, hva de ønsker seg, og for å vise hva som er nytt fra våre medlemmer. I løpet av det siste året har vi invitert til flere Edtech-treff i samarbeid med Oslo kommune, vi har vært i Stavanger, Lillehammer og på Gjøvik for å treffe lærere, skoleledere, IKT-veiledere. Vi har vært på SETT og BETT og snart er det NKUL i Trondheim.

Livslang læring

Ett av målene i Oslo Edtech Cluster er også å koble næringens aktører med forskning- og utviklingsmiljøer og brukersiden for å teste, dokumentere og videreutvikle de mange spennende læringsverktøyene som aktørene i nettverket vårt jobber med å produsere og distribuere. Kvaliteten må sikres og dokumenteres, gjennom samarbeidprosjekter mellom leverandører, brukere og forskningsmiljøer.

”Vi er fremtiden, og vi digger teknologi,” sang 400 elever ved Storøya skole i Bærum da klyngen inviterte næringslivet og spurte hvordan de kan forberede seg for kommende forandringer.

Fremtiden er nå. Og den fremtiden er digital, nesten uansett hvor du jobber og med hva. Da gjelder det å innse hvor viktig det er å investere i læringsteknologi og nye strukturer for læring som hjelper de ansatte med å integrere jobb og læring, slik at de til enhver tid har nødvendig kompetanse for å sikre konkurransekraften.

Hjemme bra – så ut

Et velfungerende marked hjemme med rettferdig konkurranse som stimulerer til nye løsninger er avgjørende for vekst i den norske edtechnæringen. Men hjemmemarkedet er ikke stort nok. Oslo Edtech Cluster tror også på samarbeid internasjonalt. Derfor har vi vært med å opprette en Nordic Edtech Alliance, et partnerskap der de nordiske landene samarbeider både internt i denne regionen og med felles profilering internasjonalt. Vi er alle små i små hjemmemarkeder hver for oss. Samlet er de nordiske landene både bedre synlige og godt anerkjente når det kommer til læring og edtech, noe som gir oss langt større muligheter til å komme inn i de større markedene globalt. Da begynner vi å snakke om virkelig vekst!

Oslo Edtech Cluster ble godkjent som ARENA-klynge gjennom Norwegian Innovation Clusters sommeren 2015. Programmet finansieres av Innovasjon Norge, Forskningsrådet og SIVA.

Av Hege Tollerud - CEO, Oslo Edtech Cluster