SETTdagene ble arrangert for første gang i Norge i 2016 med hele 1700 deltakere, og bygger på et svensk konsept fra Stockholm og Malmø hvor det årlig er over 10.000 deltakere. I nabolandet har SETTdagene etter hvert blitt «stedet å møtes» for ansatte i barnehage og skole som ønsker mer kunnskap og en større bevissthet rundt bruk av digitale hjelpemidler i barnehage og skole, og vi jobber hardt for at det skal bli det samme i Norge.

Målsetting er å gi deltagerne inspirasjon og ny kunnskap til egen praksis med stor vekt på pedagogisk bruk av digitale verktøy og aktuelle trender. De fremste foredragsholderne i og utenfor Norge hentes inn og gir praksisnære og fremtidsrettete tips om bruk og gjennomføring.

Det er tre hovedtema for årets konferanse:
* Hvordan kan vi kan mestre det digitale samfunnet og mestre livet?
* Hvordan kan vi utnytte teknologien på best mulig måte i skolen? 
* Barnekultur på ramme alvor! (Her tar vi blant annet for oss den nye rammeplanen for barnehagen.)

Ambisjonen er å skape to innholdsrike dager hvor erfaringsdelingsprinsippet, fra lærer til lærer og leder til leder, står sterkt.

Konferansen inneholder også et eget leder- og skoleutviklingsspor, rettet mot ledere på alle nivåer i utdanningsløpet. Lærere i barnehage og skole med interesse for ledelse og skoleutvikling kan også melde seg på dette. Da får man tilgang til alle foredragene på hele konferansen.

I tillegg til de mange foredragene, inneholder SETT også en utstilling. Her finner du bedrifter som tilbyr produkter eller tjenester som kan knyttes til innovativ og digital læring. Du kan møte leverandører av både pedagogiske modeller, maskinvare, programvare og plattformsystemer.

Velkommen til SETTdagene 2017