Gjennom dette undervisningsprogrammet vil elevene få kunnskap om energi, energibruk og dagens utfordringer i klimaspørsmål. Undervisningsopplegget består av fire oppdrag og hvert av dem gjennomføres i løpet av en dobbeltime. Læreren kan selv velge akkurat når det passer å gjennomføre de forskjellige oppdragene med klassen. På nettsiden www.energiutfordringen.no kan man registrere klassen, følge en ferdig oppsatt dobbeltime, spille av videoer og laste ned nødvendig undervisningsmateriell – alt direkte i nettleseren.

Bra pedagogisk opplegg

- Jeg har brukt opplegget til Enova en gang og er veldig godt fornøyd med det. Materiellet er godt oppdatert i forhold til kompetansemålene og for hvert oppdrag er det også konkrete læringsmål.. I tillegg er dette veldig aktuelt stoff og det er jo en ekstra grunn til å bruke det. All informasjonen er også lagt inn på en veldig systematisk måte og det er lagt opp lærerveiledninger for hver time. Her står det hva læreren må forberede seg på, hva slags utstyr du trenger og hva du skal gjøre i timen steg for steg. Så alt er veldig tilrettelagt, sier Erica Wall som er lærer på Charlottenlund skole i Trondheim.

Engasjerer elevene

Gjennom involverende oppgaver som både er analoge og digitale får elevene kunnskap om hvordan energi, energibruk og klima henger sammen. Samt hvordan klassen kan bidra til å løse energi og klimautfordringene som verden står overfor.

- Tilbakemeldingene fra elevene var også gode. En ting er at de fikk lov til å bruke pc for å finne frem i oppslagsverket som er med i Energiutfordringen. Det er populært, men ikke minst er selve oppgavene veldig motiverende for dem. Mange av oppgavene løses også som gruppeoppgaver, det er også noe som mange av elevene liker godt, forteller Wall.

Deler av oppdragene som lekser

- Vi brukte også enkelte deler av de oppdragene som skulle løses som hjemmelekse. Det var en fin måte å avdekke hvor mye elevene hadde fått med seg på skolen og hvem som hadde gjort hva. Noen av oppgavene de skulle løse hjemme var avkryssingsoppgaver som de løste på nett, mens andre oppgaver skulle besvarer med egne ord. Dette fungerte veldig bra for oss, og vi kommer til å bruke dette opplegget igjen, men da kommer vi kanskje til å sette av litt mer tid enn vi gjorde første gang, sier Wall.