- Læreren må lage et opplegg til vikaren og dersom den vikaren som skal overta undervisningen er ufaglært er det ganske uheldig. Læreren må nemlig lage opplegget slik at den ufaglærte forstår det, og da blir det ekstra krevende å forberede dette, Vi kan jo mistenke at skolene har faglærte lærere som de kan bruke, men velger å bruke ufaglærte isteden, rett og slett for å spare penger, fortsetter han.

Lundberg mener at dette problemet først og fremst gjelder første til tiende trinn på grunnskolen:

- På videregående vil jeg tro at de er flinkere til å bruke vikarer som har den rette fagkompetansen enn på grunnskolen.

Trenger en bedre vikarordning

Regelverket tilsier at det skal settes inn kompetente personer for vikaroppdrag i skolen, men det kan dispenseres for kortere oppdrag. Ordningen med ufaglærte vikarer gjør lærerens hverdag utfordrende, men den er heller ikke bra for barna som risikerer en dårligere undervisning enn det de skulle hatt. Derfor etterlyses det en bedre vikarordning der skolene kan skaffe faglærte vikarer når de trenger dem.

- Jeg etterlyser ordentlige systemer der skolene har en slags vikarbank med kompetente lærere. Jeg har hørt at det finnes et slikt system i Asker kommune. Der melder lærere som er interessert i korte vikaroppdrag sin interesse, og fra den samme banken kan skolene hente den kompetansen de trenger. I tillegg burde det kanskje blitt etablert et system der det finnes undervisningsmaler som læreren kan henvise til og som vikarene kan benytte.