- Vi har nok utdannede lærere i Norge, men for få lærere i skolen, sier lederen av Utdanningsforbundet.

- Staten og kommunene har det største ansvaret for å sikre nok lærere. Nå trenger vi konkrete tiltak for å rekruttere og beholde flere, sier Handal.

Økt lærerlønn, en god veiledningsordning for nyutdannede og mer aktiv bruk av ulike seniortiltak er virkemidler som vil kunne dempe lærermangelen. Det mener Utdanningsforbundet som også trekker fram at en tillitsreform i skolen er sentralt for å gjøre læreryrket attraktivt.

- Lønn viktig

- I motsetning til hva enkelte andre tror, mener vi at lønn er viktig. For å få folk til å bli i yrket, må vi se på lønn, sier Handal.

Han peker på at mange unge rangerer lønn stadig høyere på lista over hva som er viktig for yrkesvalget.

Utdanningsforbundet har skissert flere konkrete tiltak mot lærermangelen ovenfor stortingspolitikere. Det ble nylig gjort i forkant av en uformell høring om lærermangelen arrangert av de rødgrønne i utdannings- og forskningskomiteen. Handal deltok sammen med andre organisasjoner. 

En utvidelse av ordningen med avskrivning av studielån, en styrket stipendieordning, økte stillingsprosenter ved skolene og at lærerne får nok tid til hver elev er også sentrale tiltak mot lærermangelen, mener Utdanningsforbundet.

Økende behov

Omtrent 25 prosent av alle nyutdannede lærere velger andre yrker, noe som tilsvarer omtrent 1000 lærere årlig. Mange går dessuten over i andre jobber etter de første fem åra. Å jobbe med målrettede tiltak ovenfor lærerstudenter i siste del av utdanningen kan ha effekt, mener Utdanningsforbundet.

Lærernormen ble vedtatt i Stortinget i november i fjor og gjelder fra 1. august. Normens mål er maks 16 elever per lærerårsverk i 1. til 4. trinn og 21 elever per lærerårsverk i 5. til 10. trinn.  Norske skoler vil dermed trenge 1666 flere lærere til høsten, ifølge Utdanningsforbundets beregninger. 

Når normens krav skjerpes fra høsten 2019 skal det være maks 15 elever per lærerårsverk i 1. til 4. trinn og 20 elever per lærerårverk i 5. til 10. trinn. Da vil vi trenge 2583 flere kvalifiserte lærere enn nå.


En utvidelse av ordningen med avskrivning av studielån, en styrket stipendieordning, økte stillingsprosenter ved skolene og at lærerne får nok tid til hver elev er sentrale tiltak mot lærermangelen, mener Utdanningsforbundet. Foto: NeONBRAND/Unsplash


Trenger kvalifiserte lærere

Samtidig øker antallet ukvalifiserte i klasserommene. Hver dag får titusenvis av elever undervisning av personer uten lærerutdanning.

Alle elever har rett å få undervisning av kvalifiserte lærere, mener Utdanningsforbundet som støtter lærernormens krav.

Lærermangelen har lenge vært et problem.

I 2011 ble rapporten "Reservestyrken" av lærere lagt fram, og den estimerte at rundt 37 000 personer med lærerutdanning jobbet andre steder enn i skolen. Utfordringen er å få lærere til å ville jobbe som lærere.

Rekrutteringen av nye lærere, og innsatsen for å beholde lærere, må styrkes for at samfunnet skal kunne oppfylle retten til kvalifiserte lærere, mener Utdanningsforbundet.