I Danmark har de nå utviklet andre generasjon av disse gulvene.

For å forstå hvordan de interaktive gulvene fungerer må vi begynne i taket. For gulvet er egentlig bare et lerret siden prosjektoren som står i taket projiserer bilder ned mot gulvet. I taket er det også en høyttaler og et kamera som registrerer aktiviteten og bevegelsene innenfor det området som prosjektoren treffer. Ved hjelp av litt IT-teknologi kobles innholdet som sendes til prosjektoren sammen med dataene fra kameraet og gjør det mulig til å lage en slags spill på gulvet.

- Oppgaver kan leses opp og svaralternativene fremkommer på gulvet som skrift, bilder eller symboler. Barna skal bevege seg til det korrekte svaralternativet, kameraet fanger opp hvor barnet er og gir poeng hvis det står på riktig sted, sier Helle Milan Nielsen som arbeider som er lærer.

For barn og voksne

For de små barna bruker man for det meste bilder og lys, mens for de litt større barna kan man også bruke de smarte gulvene til å løse matematikkoppgaver.

- Det er ti ulike maler som vi kan bruke til å lage forskjellige oppgaver. Vi kan bytte ut innholdet i malene og på den måten lage nye oppgaver. Jeg har arbeidet med aktive gulv i rundt to år, men nå har det kommet en ny type som er enda litt bedre enn de forrige, og det nye gulvet har jeg arbeidet med siden juli med god erfaring, forteller Milan Nielsen.

Hun forteller at det er mest aktuelt å bruke disse gulvene for barn mellom 2 og 14 år, men at de også kan brukes for voksne.

- Tenk deg å lage et slags spill for hele familien på et museum, da kan dette lett tilpasses så det også passer for voksne. Er det et fiskerimuseum kan for eksempel spørsmålet være om hvor torsken eller rødspetten er, og det kan være bilder av en rekke ulike fisker, så må man gå til den rette fisken og da kan hele familien delta.

Undervisningen blir gøyere

Det nye interaktive gulvet bygger litt mer på spillelementer og konkurranse enn de forrige gulvene.

- Det inneholder en hel del nye funksjoner og fungerer riktig bra. For barna blir læringen mer morsom ved å bruke disse gulvene, sier Signe Rosenqvist som har arbeidet mest med de aktive gulvene for de aller minste barna.

- Vi ser at særlig barn fra tre til seks år er veldig glad for å kunne leke seg til læring og tilegner seg kunnskap mens de løper rundt. Mange barn blir fanget av dette og det øker interessen for å lære. Vi har også brukt det for barn som sliter i undervisningssituasjonen eller har det vanskelig sosialt. Disse barna kan fort falle av i en ordinær undervisning, men hvis vi lager et spill der de samtidig skal bevege seg og kanskje konkurrere mot de andre så syns barna plutselig at dette blir spennende og da blir de mer aktive og mer deltagende, forteller Rosenqvist.

Noen barn som ikke er så sosiale og som kanskje ikke har så mange ord kan også ha vansker med å passe sammen med de andre barna.

- På de aktive gulvene finner plutselig mange av disse barna ofte en arena der de fungerer godt, og det har en veldig god effekt, ikke bare for barnet selv, men også fordi de andre barna plutselig ser andre kvaliteter ved dette barnet. Da kan de samarbeide på en helt annen måte og samhandle annerledes enn de gjorde før. Det kan også gjøre at det blir enklere å for disse barna å inngå i det sosiale fellesskapet med de andre, og det er viktig, sier Rosenqvist til slutt.