Barn og unge er en særlig sårbar gruppe i forhold til å kjenne på og utvikle vanskelige tanker og følelser knyttet til egen kropp. Derfor er det spesielt viktig at voksne som møter barn og unge er bevisst sin rolle, vet hvilke signaler man kan fange opp og hvordan man kan hjelpe.

Som lærer eller ansatt i skolen står du i en særstilling i forhold til å tidlig oppdage tendenser til, eller tydelige tegn på spiseforstyrrelsesproblematikk. Kombinasjonen av å jobbe tett sammen med elevene i hverdagen, samtidig som at man har et profesjonelt blikk i kraft av å være lærer eller ansatt i skolen, gir muligheter til å fange opp tidlige signaler.

Vi i ROS – rådgivning om spiseforstyrrelser anbefaler at alle skoler har en person som har ansvar for å ha (ekstra) kompetanse på spiseforstyrrelser og håndtering av utfordringer rundt dette. Dette gir ansatte i skolen mulighet til å drøfte bekymringen med en annen før den tas videre.

ROS er en landsdekkende interesseorganisasjon som tilbyr råd, støtte og veiledning for alle som er berørte av spiseforstyrrelsesproblematikk – de som selv er berørt, nærstående og de som møter problematikken i sin yrkeshverdag. Vi har god erfaring med både veiledning og kurs ut mot lærere og helsesøstre i skolen. Vi har egne foredragsholdere som tilbyr undervinning innen spiseforstyrrelser, kropp og selvfølelse og hvordan man kan kommunisere med barn og unge om mat, kropp og vekt. I tillegg har vi utarbeidet en egen veileder for helsesøstre og lærere i skolen. I denne kan man lese generelt om spiseforstyrrelser, om lærerrollen og hvordan håndtere spiseforstyrrelser i klassen samt konkrete verktøy.

Gå innpå www.nettros.no så kan du lese mer om vårt informasjonsmateriell og våre foredragsholdere.