Lene Vollan Christiansen er engelsklærer ved Roligheden barne- og ungdomsskole i Arendal.

Hun skulle veldig gjerne satt seg ned med hver enkelt elev og gitt dem personlig tilbakemelding på stilen sin og andre skriftlige oppgaver, men tiden strekker ikke til. I tillegg ville resten av klassen blitt veldig rastløse mens de ventet. Men Lene har funnet løsningen på problemet, hun spiller inn sine tilbakemeldinger på video.

Slik gjør hun det:

Lene bruker et digitalt oppgaveverktøy i læringsplattformen for å informere elevene om oppgaver og tidsfrister. Elevene skriver oppgavene sine og leverer dem inn som Word-filer i oppgaveverktøyet. Lene retter oppgavene og lagrer filene. Så åpner hun en og en fil og gjør video-opptak av skjermen sin og sin egen stemme mens hun kommenterer rettingene og skroller igjennom oppgaven. Til slutt lagrer hun videofilene og sender dem til studentene via felles digital læringsplattform. På denne måten gir hun elevene den personlige oppfølgingen de fortjener.

Før Lene starter video-opptakeren, tenker hun igjennom hva hun ønsker å si om innholdet, strukturen og grammatikken, samt hvilke konstruktive tilbakemeldinger hun ønsker å gi. Tidligere brukte hun mye tid på å skrive disse tilbakemeldingene ned på en forståelig måte, men hennes erfaring er at hun sparer mye tid på å gjøre dette muntlig. Hun bruker nå ca 35-40 minutter på hver oppgave, mens hun tidligere brukte ca. en time.

Tilbakemeldinger forstås enklere

Det er vanskelig å få elevene til å lese og konsentrere seg om skriftlige tilbakemeldinger, sier Lene.  Med videoretting får elevene brukt både syn og hørsel, og de forstår lettere hva jeg mener med kommentarene mine når jeg kan forklare muntlig samtidig som de ser oppgaven sin.

Hun tar med klassen til datarommet hvor alle lytter til sine videoer samtidig, med hodetelefoner. Selv går hun rundt i rommet for å se om elevene har spørsmål angende tilbakemeldingene eller karakteren.

Positive tilbakemeldinger

Studentene ser videoene på nytt før neste skriftlige oppgave for å minne dem om hva de må jobbe ekstra med. Elevene setter pris på denne type tilbakemeldinger og sier «Det er lettere å forstå hva du mener når du forklarer en «feil» høyt og «jeg kan se videoen om igjen for å forstå rettelsene. Jeg skulle ønske flere lærere gjorde det på denne måten.»

Ifølge Lene er det følgende fordeler med videoretting:

  • Tidsbesparende
  • Det er både auditivt og visuelt
  • Det fremmer vurdering for læring
  • Elevene liker det
  • Det er letter for elevene å forstå tilbakemeldingen
  • Elevene kan se tilbakemeldingen sammen med foreldrene
  • Elevene forbedrer seg i større grad
  • Det bidrar til å bygge gode relasjoner mellom lærer og elev
  • Det gir en oversikt over tilbakemeldingene som læreren har gitt til hver elev