Siv Jørstad, bibliotekar ved Lørenskog VGS, har selv dysleksi og erfarer at et godt lese- og skriveverktøy bedrer læringen kraftig. Lørenskog VGS har valgt å bruke lese- og skriveverktøyet CD-ORD

– Dyslektikere, men også andre elever, sliter ofte med å oppfatte innholdet i det de leser. Da hjelper det å få tekstene opplest. I tillegg er det viktig å få støtte til å produsere tekst, forklarer Jørstad.

– Det er valgfritt å bruke programmene, men elever med lese- og skrivevansker anbefales å bruke dem. Samtidig oppfordrer vi alle elever til å bruke verktøyet. Alle kan ha nytte av å kontrollytte teksten sin. Mange dyslektikere vil dessverre nøle med å ta i bruk slike programmer av frykt for stigmatisering. Min tanke ved å tilby dette til alle er å avstigmatisere bruken, men også for å vise de sterke elevene at de kan ha nytte av dette, selv om de ikke har lese- og skrivevansker, konstaterer Jørstad.

Sikrer mestringsopplevelser

Sissel Roås er spesialpedagog og logoped ved Sætre skole, hvor elevene benytter CD-ORD til å få lydstøtte når de skriver for å knekke lesekoden. Når en elev trykker en tast, høres bokstavlyden og eleven får umiddelbar tilbakemelding. Skrivegleden kommer fordi de lager meningsfulle tekster selv fra første stund. Hun forteller at en nøkkelfaktor for dem har vært å gjøre lese- og skrivestøttende verktøy til en del av det normale.

– Vi starter med dette allerede i første klasse. Dette gjøres for å gi elevene tilgang til hjelpemidlene som en del av skolehverdagen. Slik sikres mestringsopplevelsene, og vi unngår nederlag som følge av en eventuell lese- og skrivevanske, forklarer Roås.

– Vi legger stor vekt på å forebygge gjennom å gi et likt tilbud til alle elevene. Ser vi at en elev har kommet kort, gir vi tilbud om skrivekurs. Da iverksetter vi tiltak for noen ytterst få allerede første året, nettopp for å sikre nok gjentagelser, forklarer Roås.

Teknologi og pedagogikk

– Vi er opptatt av at å velge løsninger som skaper inkludering og legger til rette for mestring, ikke frata elever muligheten for deltakelse. Det er vår oppgave å åpne for muligheter for bedre læring for elever med lese- og skrivevansker. I vår undervisning brukes blant annet smartbøker, PC, og iPad i like stor grad som tradisjonell undervisning. Vi har teknologien, og vi må bruke den sammen med pedagogikken og lærerne.

– Lærerne spiller fortsatt den viktigste rollen. Uten dem er ikke teknologien mye verdt, avslutter Roås.