Gyri Reiersen startet på en sivilingeniørutdannelse i Toulouse i Frankrike etter videregående. Nå tar hun tredjeåret på utveksling i München.

- Dette er jo mekka for dataelektronikk i Europa. Jeg ønsker å bli flinkere, og det er kjempegøy å lære av de beste.

Språkskole

Gyri kunne ikke et ord tysk da hun flyttet fra Toulouse, men det hindret henne ikke i å melde seg opp til tyske forelesninger.

- Jeg brukte tre måneder på språkkurs før jeg startet på studiene. Det er jo et språk som er ganske likt norsk, så det gikk overraskende fort å lære seg, forklarer hun.

Solveig Rostrup ønsket å opprettholde tysken hun lærte på grunnskolen, og flyttet derfor til Tyskland. Nå går hun på språkskole på Goethe-Institut i Frankfurt og trives med det.

- Det er noe helt annet å lære seg språket ved å bo her enn ved å sitte hjemme i Norge og pugge gloser.

Da Håkon Benedikt Harnes gikk på språkskole i Berlin, ble han fullstendig forelsket i byen. I dag går han tredje semester på politikkvitenskap.

- Berlin er for meg bare fylt med glede og muligheter. Jeg var veldig spent på hvordan jeg ville takle å studere på tysk, men jeg gruet meg aldri. 

Satser på Tyskland

En av satsningene regjeringen har gjort for å styrke Tysklandssatsingen, er å opprette en egen Tysklandsstilling hos ANSA. ANSA er en organisasjon for norske studenter som jobber med å ivareta utenlandsstudenters interesser. Alle tre har sterk tilknytning til organisasjonen.

- Det er et sted man kan få råd og hjelp til alle de praktiske tingene som studiestøtte, bank, telefon, også videre. I tillegg er vi flinke til å møtes jevnlig og ha det sosialt sammen, forklarer Solveig.

- Før jul kjente jeg på at det var litt ensomt å komme til en ny by og ikke kjenne noen. Hadde det ikke vært for ANSA, ville jeg kanskje vært mye alene, forteller Gyri.

Gyri ønsker å fullføre masteren sin i München. Solveig har ikke helt bestemt seg for hva slags linje hun ønske å gå, men hun vet at det er i Tyskland hun ønsker å studere.

Skille seg ut

Selv om mange unge rådes fra å studere samfunnsvitenskapelige fag fordi det er for mange som studerer det, var det ikke et tema for Håkon å velge noe annet.

- Når konkurransen er hard gjelder det å finne andre måter å skille seg ut på. På NHOs kompetansebarometer rangeres tysk språkkompetanse svært høyt. Man kan jo bare lure på hvorfor flere ikke velger å studere her, avslutter han.

Vil du også studere i Tyskland? Dette kan ANSA hjelpe deg med:

  • Finne frem til studier og universiteter
  • Finne opptakskrav
  • Hjelpe deg å søke
  • Fortelle deg om de mange og fine studiebyene
  • Gi deg praktisk informasjon
  • Inspirere deg!

Les mer på www.ansa.no/tyskland